Reklama

Szczurowa ma pieniądze na pojezierze

6 milionów złotych na rekultywację i turystyczne wykorzystanie wyrobisk pożwirowych otrzymała gmina Szczurowa. Całe zadanie ma kosztować około 10 milionów złotych.

Inwestycja ma być zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z Kopalnią Kruszyw z Brudy – właścicielem większości zbiorników wodnych na tym terenie.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wójt Szczurowej Marian Zalewski poinformował o tym w programie Słowo za słowo.

Najwięcej punktów zdobyliśmy, to duża przewaga nad kolejnymi projektami w subregionie tarnowskim. Myślę, że to też ogromna szansa dla gminy. Jeśli to połączymy z projektami, które mamy i w turystykę, i w wypoczynek, i w tereny budowlane, które powstają przy tych lasach i jeziorach, to będzie to stanowić przesłankę, że ta gmina ma ogromną szansę się szybko rozwinąć.

Projekt ma być sfinalizowany w najbliższych latach. technicznie wspiera go Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Sam wójt Szczurowej Marian Zalewski ponownie kandyduje na wójta gminy, którą kieruje od 34 lat. Kandyduje z Komitetu Wyborczego Wyborców – Dla Dobra Wszystkich Sołectw. Ma 68 lat.