Reklama

Brzesko: Pamiętają o pomordowanych Żydach – zdjęcia

W 76. rocznicę likwidacji getta w Brzesku odbyły się uroczystości upamiętniającebrzeskich Żydów, którzy zginęli w czasie Holocaustu. W tym roku po raz 4. odbył się Marsz Pamięci, który rozpoczął się na Placu Kazimierza punktualnie o godz. 12.00. Zebrani uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pani ambasador Izraela Anna Azari, burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki oraz zaproszonych gości – przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Krakowie Tadeusza Jakubowicza, ocalałego przedwojennego mieszkańca Brzeska rabina Dova Landaua, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie dr. Macieja Korkucia, księdza proboszcza Józefa Drabika. dyrektor zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku Doroty Jedlińskiej. Rabin Eliezer Gurary odczytał list od naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Następnie uczestnicy marszu przeszli pod budynek byłej synagogi przy ulicy Puszkina, gdzie odmówiona została  modlitwa ekumeniczna przez księdza  Józefa Drabika, prof. Jonathan Webber odczytał psalm po hebrajsku w pamięci zamordowanych brzeskich Żydów, a później rabin Dov Landau poprowadził modlitwę.

Pod tablicą upamiętniającą ofiary Holocaustu złożone zostały kwiaty przez burmistrza Grzegorza Wawrykę i Panią Ambasador Izralea Annę Azario oraz uczestników Marszu, a także zapalono znicze przez delegacje uczestniczące w wydarzeniu, mieszkańców Brzeska i zaproszonych gości.

Stamtąd uczestnicy marszu przemaszerowali m.in. ul. Głowackiego, z którą dla uczestników przemarszu wiązało się wiele historycznych wspomnień, na plac przed urzędem miasta, gdzie od XVII do XIX wieku znajdował się cmentarz żydowski. Odsłonięto tam tablicę poświęconą pamięci osób pochowanych w tym miejscu, której wykonanie sfinansował Urząd Miejski w Brzesku. Rabin Eliezer Gurary odmówił modlitwę za pochowanych, a następnie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

Ostatnim punktem na trasie Marszu był cmentarz żydowski przy ulicy Czarnowiejskiej. Na mogile kilkuset brzeskich Żydów zamordowanych przez Niemców odsłonięto obelisk z tablicą pamiątkową. Oddział IPN w Krakowie współfinansował to upamiętnienie. Ceremonia rozpoczęła się od odczytania świadectwa Władysława Myślińskiego, złożonego 13 stycznia 1967 roku, ksiądz Dziekan Józef Drabik przeczytał psalm, a następnie odczytano apel poległych. Nie znane są imiona wszystkich brzeskich Żydów, którzy zginęli w mieście podczas wojny, ale udało się ustalić imiona 502 osób. Na koniec prof. Jonathan Webber odmówił modlitwę – kadisz. Następnie złożono na  grobie masowym kamienie w pamięci zamordowanych, a Franciszek Podłęcki odegrał na skrzypcach nostalgiczy utwór.

W uroczystościach uczestniczyli potomkowie zamordowanych Żydów, mieszkańcy Brzeska, przedstawiciele służb mundurowych, radnych miejskich i powiatowych, młodzież z ZSP nr 1.

___

UM Brzesko