Reklama

Brzesko: Zakończyła się termomodernizacja budynku PP ZOL w Brzesku

Ponad 1,7 mln zł kosztowała termomodernizacja  budynku „starego szpitala” w Brzesku. Efekt to nawet 60 proc. oszczędności w kosztach utrzymania budynku. To jednak nie koniec zmian w budynku.

Za te pieniądze, oprócz prac dociepleniowych, zmodernizowano instalacje CO oraz instalacje elektryczną. Jak twierdzi starosta brzeski Andrzej Potępa,  w efekcie tych działań możliwe będą nawet 60 proc. oszczędności w kosztach utrzymania budynku.

Dyrektor placówki na konferencji prasowej poinformował, że zaoszczędzone pieniądze zostaną zagospodarowane na podwyżki dla pracowników PP ZOL. Obecnie pracuje tam 80 osób, większość to pielęgniarki.

W styczniu PP ZOL planuje oddać do użytku 20 nowych łóżek.

Więcej informacji:

Inwestycje w PP ZOL

Fragment konferencji prasowej z udziałem starosty Powiat Brzeski Andrzej Potępa na temat inwestycji na terenie Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku

Publiée par mojeBrzesko.pl – portal i telewizja sur Jeudi 11 octobre 2018

Projekt „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku” projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 4 osi priorytetowej – Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR (Subregionalny Program Rozwoju). Poziom dofinansowania wynosi 60%. Całkowita wartość projektu to 1.753.191,48 zł a dofinansowanie kształtuje się na poziomie 937.233,95 zł.