Reklama

Brzesko: Na koniec kadencji chcą… zaciągnąć nowe pożyczki!

W najbliższy wtorek, 30 października, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku, W programie m. in. podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia dwóch pożyczek…

Radni mają podjąć dwie uchwały w sprawie pożyczek. Pierwsza będzie dotyczyła zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych ( PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów. Druga pożyczka również ma być zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”.