Reklama

Brzesko: W środę zaprzysiężenie Tomasza Latochy

W najbliższą środę, 21 listopada, odbędzie się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Brzesku. Na niej radni złożą ślubowanie oraz wybiorą prezydium rady. 

Sesja rozpocznie się w środę, w samo południe. Po wręczeniu zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej radni złożą ślubowanie. Zaraz po tym Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  wręczy zaświadczenie o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze.  Następnie odbędzie się jego ślubowanie.

Obejmując urząd burmistrza gminy Brzesko, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Brzesko.”  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg.

Podczas sesji radni wybiorą Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczących. Czy radni KWW Brzesko OdNowa będą mieli koalicjanta do rządzenia miastem? Kto zostanie Przewodniczącym Rady? To okaże się już w środę.

Prawdopodobnie nowy Przewodniczący wniesie do porządku obrad nowe punkty, m. in. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku, ustaleniu ich członków oraz przewodniczących.