Reklama

Brzesko: Duża koalicja dla gminy w Radzie Miejskiej – PiS w opozycji

21 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyła się pierwsza sesja nowej rady miejskiej. Najważniejszymi punktami posiedzenia było wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i odebranie od nich ślubowania, a także wybór przewodniczącego rady i dwóch zastępców.  W radzie ułożyła się duża koalicja dla gminy złożona z radnych Brzesko OdNowa i Wspólnoty Samorządowej.

Obrady otworzyła radna-seniorka Maria Kucia, poprosiła zebranych w sali obrad o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego wczoraj brzeskiego przedsiębiorcę Janusza Niemca. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Dorota Wąsik wręczyła zaświadczenia radnym o wyborze, odebrali je Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Maria Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej i Adrian Zaleśny.

Następnym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady. Leszek Klimek zgłosił kandydaturę Marii Kądziołki, zaś Adam Kwaśniak zaproponował na to stanowisko Marka Górskiego.  Po podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, która pracowała w składzie Ewa Chmielarz-Żwawa, Kazimierz Brzyk i Karol Mróz okazało się, że nową przewodniczącą wybrana została Maria Kądziołka, głosowało na nią 12 radnych, kandydaturę Marka Górskiego poparło ośmiu radnych. Na stanowisko wiceprzewodniczących zgłoszono dwóch radnych – Adriana Zaleśnego i Kamila Trąbę, w głosowaniu poparła ich większość radnych i obydwaj zasiedli w prezydium rady obok Marii Kądziołki.