Reklama

Woda w Jasieniu zdatna do spożycia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji w dniu 12 grudnia br. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, stwierdził, że woda dystrybuowana wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień jest przydatna do spożycia.

Przypomnijmy, że 11 grudnia stwierdzono przekroczenie normy chloru w sieci wodociągowej na terenie sołectwa Jasień. W godzinach popołudniowych uzyskano wyniki badań próbek wody pobranych w różnych częściach miejscowości. Nastąpiła wyraźna poprawa jakości wody, jednak w kilku punktach wciąż przekroczone były dopuszczalne normy zawartości chloru. W związku z czym woda w dalszym ciągu nie nadawała się do spożycia ani do celów higienicznych.