Reklama

25 lat Szkoły w Czchowie – zdjęcia

Dumnie przez życie ku prawdzie kroczyć, złu nie ulegać, w dobroci wzrastać… – te słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona czchowskiej szkoły, stały się hasłem roku jubileuszowego 2018/2019, którego uroczysta inauguracja odbyła się w minioną środę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.

Wspólne świętowanie 25-lecia szkoły minęło w atmosferze wspomnień, refleksji i podziękowań. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy i radni z Powiatu Brzeskiego oraz Gminy Czchów, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele i dyrektorzy szkoły, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego, przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, reprezentanci Rady Rodziców, absolwenci i uczniowie.

Podczas oficjalnej części spotkania pokrótce zaprezentowano historię szkoły i wspominano minione lata edukacji i inwestycji przeprowadzonych w placówce. Zaproszeni goście dzielili się swoimi refleksjami, składali życzenia i gratulacje. Starosta Brzeski Andrzej Potępa, dziękując wszystkim pedagogom, pracownikom szkoły, absolwentom, uczniom oraz współpracującym przedsiębiorcom, podkreślił znaczący wkład szkoły w rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim. W dowód swojego uznania przekazał na rzecz szkoły Grant Jubileuszowy na kwotę 10 000 złotych. Symboliczny czek odebrał dyrektor Krzysztof Skwarło.

Jednym z bardziej symbolicznych aktów było stworzenie Kapsuły Czasu upamiętniającej ten wyjątkowy dzień z życia Szkoły. Kapsuła to dziedzictwo, ważny przekaz materialny i duchowy dla przyszłych pokoleń. W ten sposób cała teraźniejsza społeczność szkolna z Czchowa zapisała się na kartach historii.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród zasłużonym nauczycielom, którzy wykazali się znakomitym zmysłem pedagogicznym i w sposób szczególny angażowali się w działania na rzecz uczniów i szkoły. O odpowiednią oprawę artystyczną zadbała młodzież. Uroczystość zakończyła się refleksyjnym programem artystycznym i koncertem absolwentów szkoły.

____

powiatbrzeski.pl