Reklama

Kup sobie burmistrzowską Skodę!

Burmistrz Brzeska ogłasza ustny publiczny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu służbowego marki SKODA Superb 2.0.

Opis przedmiotu sprzedaży:

– marka/model samochodu: SKODA Superb 2.0 Classic
– nr rejestracyjny: KBR W600
– rok produkcji: 2003
– pojemność silnika: 1984 ccm
– maksymalna masa całkowita: 1989 kg
– przebieg całkowity: 156274 km
– rodzaj paliwa: benzyna
– kolor: zielony 2-warstwowy z efektem metalizowanym
– skrzynia biegów: manualna
– data pierwszej rejestracji: 23.12.2003 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (sala obrad).

Samochód można oglądać w dni robocze od 3 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 601 718 616).

Cena wywoławcza: 12 700,00 zł
Kwota postąpienia: 100,00 zł
Kwota wadium: 1 270,00 zł

Wadium należy wpłacić do dnia 11 stycznia 2018 r. w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego lub na konto nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu służbowego marki SKODA Superb”. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, stanem technicznym pojazdu oraz projektem umowy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej,
– uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – pokój nr 10 oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl