Reklama

Brzesko: Radni przyjęli budżet na 2019 rok

W czasie sesji Rady Miejskiej w Brzesku, która odbyła się 30 stycznia 14 radnych głosowało za, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu podczas podejmowania uchwały budżetowej na 2019 rok. Dochody gminy wyniosą 145.223.039 złotych, zaś wydatki ustalono na poziomie 149.665.024 złotych. Budżetowy deficyt w wysokości 4.441.985,69 złotych zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek – 1.444.674 złotych oraz emisji papierów wartościowych – 2.997.311 złotych.

Najwięcej – ponad 60 milionów złotych gmina wyda na oświatę, gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztować będą samorząd prawie 8,5 miliona złotych, pomoc społeczna ponad 5,6 miliona złotych. W dziale transport i łączność (pieniądze te wydawane są głownie na remonty i modernizacje dróg i chodników) zapisano kwotę prawie 7,6 miliona złotych, zaś na gospodarkę mieszkaniową przewidziano kwotę blisko 4,4 miliona złotych.

___

brzesko.pl