Reklama

Brzesko: Krzysztof Bigaj nie jest już kierownikiem wydziału promocji UM

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odwołał Krzysztofa Bigaja z funkcji kierownika Biura Promocji Urzędu Miejskiego. Jest to element głębokiej restrukturyzacji urzędu. Krzysztof Bigaj kierował Biurem Promocji kilkanaście lat, był także wiceburmistrzem Brzeska w latach 2002-2007. Teraz będzie zwykłym pracownikiem urzędu. 

Reorganizacja urzędu przewiduje zmniejszenie liczby wydziałów do 7, oraz zmniejszenie stanowisk kierowniczych. Od początku tego miesiąca były kierownik pracuje jako szeregowy specjalista w nowo utworzonym wydziale Strategii i Rozwoju.

Jego miejsce zajęła Barbara Kuczek, która dotychczas pracowała w Biurze Gospodarki Odpadami.