Reklama

Borzęcin i Dębno z milionami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 miliony 800 tysięcy złotych trafi do gminy Borzęcin, a 1 mln 40 tys. złotych do gminy Dębno. Obie kwoty to promesy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wręczenie promes odbyło się2 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Premier Beaty Szydło.

Gmina Borzęcin pieniądze przeznaczy na odbudowę drogi Wał Lewy w Borzęcinie, na wymagającym ukończenia odcinku w rejonie tzw. Starej Wsi. Dziękuję Panu Ministrowi i Panu Wojewodzie za zrozumienie wagi problemu i konieczności dokończenia tej niezwykle ważnej w kontekście zabezpieczenia powodziowego miejscowości Borzęcin inwestycji – podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Gmina Dębno zrealizuje dwie inwestycje – odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej w Woli Dębińskiej oraz na odbudowę drogi gminnej tzw. „Szwaby” w miejscowości Dębno. Jako Gospodarz Gminy Dębno cieszę się, że mamy możliwość inwestowania w infrastrukturę drogową. Jestem pewien, że wyremontowane drogi staną się bezpieczniejsze oraz będą służyć mieszkańcom przez długie lata – mówi Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.