Reklama

Za nami 1 dzień strajku nauczycieli

Nauczyciele 9 z 12 szkół podstawowych w gminie Brzesko biorą udział w ogólnopolskim strajku. Strajk podjęło 248 nauczycieli i pracowników administacyjno-obsługowych oraz 175 nauczycieli i pracowników administacyjno – obsługowych świadczących pracę. W sumie 95%  strajkujących to nauczyciele. 

Jak poinformował naszą redakcję Józef Cierniak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, liczba protestujących zmienia się cały czas, gdyż nie wszyscy pracownicy rozpoczynają pracę o tej samej godzinie i tego samego dnia, oraz nie przez całe 8 godzin. Sam strajk przybrał formę całkowitego powstrzymywania się od pracy.

Na chwilę obecną działa Zespół ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem powołany przez Burmistrza Brzeska, którego koordynację zapewnia z-ca Burmistrza Brzeska oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Zespół pracuje nad tym, aby w szkołach wszyscy uczniowie mieli zapewnioną opiekę.

– mówi Józef Cierniak.

Część szkół w poniedziałek rozpoczęła rekolekcje wielkopostne. W razie braków kadrowych nauczycieli, będą oni przesuwani pomiędzy szkołami. Przedszkola publiczne pracują normalnie. Poniżej liczba strajkujących i niestrajkujących szkół: