Reklama

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Lesie Szczepanowskim

Burmistrz Brzeska zaprasza mieszkańców do odwiedzenia ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Lesie Szczepanowskim. W ostatnim czasie, dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie ścieżka  wzbogacona została o dodatkowe elementy – ławki, stoliki, kosze na śmieci, wkrótce pojawią się również nowe budki lęgowe dla ptaków. 

W wydziale ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzesku zorganizowane grupy wypożyczyć mogą odtwarzacz wraz z płytami, na których nagrane są odgłosy  zwierząt leśnych. Spacerując ścieżką można uczyć się rozpoznawać odgłosy wydawane przez zwierzęta.


Ścieżka składa się z 13 przystanków informujących o przyrodzie Lasu Szczepanowskiego, zasadach zachowania się w lesie, działalności Lasów Państwowych oraz kół łowieckich. Na tablicach zamieszczone są także informacje na temat segregacji odpadów komunalnych.

___

brzesko.pl