Reklama

Duże inwestycje budowlane w Gminie Szczurowa – zmieni się szkoła, dom strażaka i dom ludowy

W gminie Szczurowa trwają prace budowlane na trzech obiektach publicznych – remizie OSP w Kwikowie, domu ludowym w Zaborowie i szkole podstawowej w Strzelcach Wielkich. Te trzy zadania łącznie będą kosztował prawie dwa miliony złotych z czego lwia część pochodzi z zewnętrznych funduszy.

Remiza OSP w Kwikowie

Rozpoczęły się prace budowlane przy rozbudowie remizy OSP w Kwikowie. Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowę, termomodernizację całego budynku, remont dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wewnątrz strażnicy. W ramach prac wykonany zostanie również nowy monitoring oraz zagospodarowane zostanie otoczenie budynku.

Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej jest Firma Handlowo – Usługowa EL- BUD Leszek Wójcik. Koszt tego zadania wynosi 906 795,05 zł i jest w 75% współfinansowany w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Dom Ludowy w Zaborowie

Prowadzone są intensywne prace budowlane w Domu Ludowym w Zaborowie. Kompleksowej modernizacji została poddana kuchnia wraz z zapleczem, chłodnia, mała sala na piętrze, toalety oraz klatka schodowa wewnątrz budynku. Ponadto zakupione zostanie nowe wyposażenie oraz meble kuchenne w zabudowie.

Wartość realizowanych prac wynosi 291 510,58 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

W budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich prowadzone są prace których zakres polega na rozbudowie istniejącego budynku o klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego poddasza na sale dydaktyczne i sanitariaty dla uczniów oraz wykonanie wszelkich prac towarzyszących.

Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest P.P.H.U. PORĘBSKI z Chełmca. Wartość prowadzonych prac wynosi 760 603,33 zł.
 ____
szczurowa.pl