Reklama

Uczniowie z brzeskiej trójki z wizytą u burmistrza

W ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, burmistrza Brzeska Tomasza Latochę odwiedziła młodzież z klas ósmych, szkoły podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

Nadrzędnym celem nauczania przedmiotu jest – według twórców podstawy programowej – kształtowanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych. Wśród zalecanych form pracy wyróżnione są metody pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne, oraz dyskusja, co sprzyjać ma rozwijaniu umiejętności komunikacji i współdziałania.  Nauczycielka  Dorota Pstrąg poprosiła burmistrza  o umożliwienie wizyty uczniów w brzeskim magistracie i poprowadzenie lekcji „wiedzy o społeczeństwie”.

Podczas spotkania włodarz miasta przybliżył uczniom, zagadnienia związane z jego pracą, działaniem samorządu, funkcjonowaniem gminy oraz komunikacją z mieszkańcami.

___

brzesko.pl