Reklama

Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021.

Zachęcamy każdego kto w przyjaznej atmosferze pragnie odkryć swoje zdolności, niekonwencjonalnie spędzić czas, w sposób innowacyjny poszerzać swoją wiedzę.

Mamy na celu kształcenie uczniów w sposób indywidualny ale kreatywny. U nas każdy, kto kocha muzykę i sztukę na wszystkich jej płaszczyznach, znajdzie swoje miejsce.
Istotą naszej szkoły jest również wspieranie szczególnie utalentowanych artystów w rozwoju ich kariery poprzez szeroko pojętą profesjonalną edukację muzyczną, organizowanie koncertów, konkursów, kursów, spektakli muzycznych i teatralnych.

oraz wymianę kulturalną ze szczególnym naciskiem na współpracę międzynarodową, nastawioną na edukację artystyczną uczniów i wymianę doświadczeń wybitnych pedagogów i artystów. Jesteśmy szkołą elitarną wzorującą się na systemie kształcenia muzycznych szkół europejskich.

Proponowana przez Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie forma edukacji, ze względu na skuteczne i przyjazne metody kształcenia, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz aktywny kontakt z materią muzyczną, stwarza niezwykle korzystne warunki rozwoju młodzieży na każdym etapie kształcenia i wyzwala w nich możliwość kreowania własnej wyobraźni, estetyki, ćwiczy pamięć i koncentrację, a przede wszystkim daje radość, spokój, wyciszenie i wzmacnia poczucie własnej wartości. Wszystkie te czynniki zapewniają wyjątkową szansę pełnego rozwoju osobowości tak ważnej w dalszym życiu osobistym. Nabywane w ten sposób umiejętności wspomagają procesy uczenia się i rozwój kluczowych kompetencji przydatnych w każdej dziedzinie życia.

Możemy pochwalić się już niebanalnym sukcesem naszej uczennicy Angeliki Słowik z klasy fortepianu mgr Anny Szajer, która w marcu b.r. zajęła I miejsce na XI Międzynarodowym Konkursie Music Competition w Serbii w Belgradzie.

Wszelkich informacji udziela dyrektor Konserwatorium prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – wybitna polska klawesynistka o międzynarodowej sławie oraz dyrektor artystyczny wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali i konkursów muzycznych.

tel: 48. 608 612 373, mail: bogumilags@hotmail.com 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie też Państwo w zakładce „Zapisy” naszej strony internetowej: www.konserwatoriummuzyczne.pl