Reklama

Brzesko: Urząd pozyskał ponad 1,6 mln zł dofinansowania na budowę dróg

Posted by - 5 września 2019

Na zatwierdzonej przez prezesa Rady Ministrów liście zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019 znalazły się oba wnioski złożone przez gminę Brzesko. Pierwszy z nich, złożony jeszcze w kwietniu dotyczy budowy kolejnego odcinka drogi na osiedlu Pomianowski Stok. Realizacja tej inwestycji pozwoli „uwolnić” kolejne działki mieszkaniowe na tym pięknie położonym osiedlu.

Borzęcin: 8 milionów złotych dofinansowania na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej

Posted by - 28 maja 2019

Kolejna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trafi do gminy Borzęcin. W dniu 16 maja br. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 5 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR. W wyniku przeprowadzonej oceny, wniosek złożony przez gminę Borzęcin pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie” uzyskał

Gmina Brzesko z dofinansowaniem na budowę parkingu przy dworcu PKP

Posted by - 6 lipca 2018

Jak informuje burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, gmina została zaproszona do podpisania umowy o dofinansowanie budowy nowego parkingu przy dworcu kolejowym w Brzesku. Suma dofinansowania to blisko milion złotych. Gmina Brzesko już od jakiegoś czasu prowadzi starania w sprawie budowy nowego parkingu przy dworcu PKP w Brzesku. Dotychczas udało się przejąć grunt pod parking od Skarbu

Dębno: Gmina pozyskała dofinansowanie na odnawialne źródła energii

Posted by - 2 lipca 2018

To kolejny krok w walce o czyste powietrze. Samorząd gminy Dębno uczestniczy w projekcie pn. ,,Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, który znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w