Reklama

Szczurowa: Gmina inwestuje w drogi polne

Posted by - 10 października 2017

Odbiorem końcowym została oddana do użytku kolejna wyremontowana w roku bieżącym droga dojazdowa do pól. Remont drogi Niedzieliska- Podmłynia został wykonany w ramach umowy zawartej z Województwem Małopolskim.  Przedmiotowy zakres wykonanych prac obejmował między innymi: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych wraz z utwardzeniem poboczy warstwą z kruszywa łamanego.