Burmistrz Brzeska z absolutorium

Posted by - 28 czerwca 2017

Podczas dzisiejszej (28.06.2017) sesji Rady Miejskiej w Brzesku radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016.  Głosowania nad udzieleniem absolutorium nie poprzedziła praktycznie żadna dyskusja.Wcześniej odczytano sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w którym była mowa o prawidłowym wykonaniu budżetu. . Jedynie po głosowaniu burmistrz podziękował wszystkim, którzy

Czy w drogach powiatowych można napotkać dziurę? Rozmawiamy ze Starostą Andrzejem Potępą

Posted by - 18 czerwca 2017

  Drugą część rozmowy (pierwsza część tutaj) ze starostą brzeskim poświęciliśmy na tematy bieżące.  Poruszyliśmy problem parkingu przy szpitalu czy temat budowy nowych siedzib dla Straży i Policji. Okazało się również, że w drogach powiatowych można napotkać dziurę, a ostatnie 18 lat to rewelacyjny czas dla powiatu brzeskiego. Nie zabrakło również kluczowego w tym roku tematu

Brzesko: Nowoczesna proponuje Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą

Posted by - 31 maja 2017

Grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Brzesko posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady będzie mogła składać projekty uchwał. Z taką propozycją na ostatniej sesji wyszedł do radnych Rady Miejskiej w Brzesku Bogusław Sambor, przewodniczący koła Nowoczesnej w Brzesku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Brzeska, składamy projekt uchwały zmieniającej Statut naszego miasta. Zmiana ta ma

Narkotyki w brzeskich szkołach?

Posted by - 24 maja 2017

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku twierdzi, że w brzeskich placówkach oświatowych nie ma nielegalnego handlu narkotykami. Policja zaznacza, że niestety młodzi mają kontakt z narkotykami poza szkołą, a pośrednikami w sprzedaży są już ludzie w wieku 16/17 lat. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zastępca komendanta KPP w Brzesku mł.insp. Lucjan Pałucki przedstawił

Ludzie? A co oni nas obchodzą, władza jest TYLKO nasza

Posted by - 18 kwietnia 2017

Czy samorząd gminny może podzielić się władzą ze “zwykłymi” mieszkańcami? Oczywiście, że tak! Ale jak? W prosty sposób – fundusz sołecki. Jest to aktywizacja społeczeństwa, uruchomienie oddolnej inicjatywy, umożliwienie omieszkańcom sołectw podejmowania decyzji o SWOICH pieniądzach, które tworzą budżet gminy. Fundusze sołeckie działają w wielu gminach m. in. w Iwkowej czy Wierzchosławicach. Ostatnio poruszono ten

Szkoła stoi pusta, a wyrok czeka na wykonanie…

Posted by - 7 kwietnia 2017

W centrum Wokowic (Gmina Brzesko) stoi duży, zaniedbany budynek.  Do 2011 roku mieściła się w nim filia szkoły podstawowej w Sterkowcu. Jeszcze wcześniej działała tu samodzielna placówka oświatowa. 6 lat temu decyzją Rady Miejskiej w Brzesku szkoła filialna została zlikwidowana. Od tamtego czasu budynek popada w ruinę. Mieszkańcy Wokowic nie odpuszczają i mimo upływu lat,

Gmina Brzesko (teoretycznie) dostosowana do reformy szkolnictwa

Posted by - 22 lutego 2017

Podczas ostatniej (22.02.2017) sesji rady miejskiej w Brzesku radni przegłosowali projekt nowej sieci szkół na terenie Gminy Brzesko. Nie jest to jednak koniec pracy nad wdrażaniem reformy edukacji. Teraz projekt trafi do zaopiniowania przez kuratora i związki zawodowe. Ostateczna wersja uchwały ma zostać przyjęta do końca marca.

Podwyżki dla miejskich muzyków?

Posted by - 29 grudnia 2016

Wynagrodzenie muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej jest za niskie – uważa wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. W trakcie ostatniej sesji Piotr Wyczesany złożył w tej sprawie interpelację. Jego zdaniem stawki są nieadekwatne do kosztów, jakie ponoszą muzycy w związku ze swoją grą w orkiestrze.