Nowa droga w Gminie Szczurowa

Mieszkańcy Gminy Szczurowa mogą cieszyć się nową drogą. W miejscowości Górka- Sekółki została oddana do użytku kolejna droga o nawierzchni asfaltowej . Droga wybudowana została ze środków otrzymanych od samorządu województwa małopolskiego oraz środkom z budżetu Gminy Szczurowa.

Przedmiotowy zakres prac obejmował:

  • profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką,
  • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
  • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
  • położenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S KR 2- 3,
  • utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego.

Zadanie sfinansowane zostało w wysokości po 50 % wartości zadania przez obydwa wyżej wymienione samorządy a wykonawcą była firma SEBI- KOM Sabina Krupa.