Iwkowa: Remonty dróg z dofinansowaniem

W gminie Iwkowa zakończono pierwszą część modernizacji i remontu dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak na razie wyremontowano dwie drogi o łącznej długości 1000 m. Całkowity koszt robót wyniósł 136 663 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 101 700,00 zł.

 

Prace budowlane prowadzone były na drogach:  Iwkowa  – Stary Gościniec oraz Iwkowa- Dzięgielowo.  Zakres prac obejmował wzmocnienie korpusu drogi poprzez uzupełnienie podbudowy, wykonanie profilu nawierzchni, odmulenie rowów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy kruszywem.

Ponadto Gmina Iwkowa otrzymała  z budżetu Województwa Małopolskiego wsparcie finansowe na modernizację i remont dróg dojazdowych do pól. Wykonano modernizację drogi  Kąty Pasterniki o długości 390 m, koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 69 875,00 zł , dofinansowanie 30 000,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował uzupełnienie zniszczonej podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.