Nierówne ceny śmieci w gminach. Najdrożej w Brzesku, a gdzie najtaniej?

Gdzie najtaniej a gdzie najdrożej? Mowa dzisiaj o stawkach za wywóz śmieci w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego. W każdej gminie jest ona inna, ponieważ jest ustalana przez radnych danej gminy. Jedno jest jednak wszędzie takie samo – segreguj śmieci a zapłacisz mniej.

W Gminie Gnojnik od 1 stycznia będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Nowa uchwała będzie zobowiązywała mieszkańców do złożenia nowej deklaracji śmieciowej do 17 stycznia 2017 roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest  stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek określonych poniżej:

dla zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

–  w nieruchomościach zamieszkiwanych przez od 1 do 5 osób stawka w wysokości 5,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

– w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej pięciu osób, począwszy od 6-tej osoby ustala się stawkę w wysokości 3,00 zł od każdego kolejnego mieszkańca;

dla zadeklarowanej nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

– stawka w wysokości 11,00 zł od jednego mieszkańca.

Liczby pokazują, że warto segregować śmieci. Dwukrotnie niższa stawka za odpady segregowane na pewno zachęci mieszkańców  Gminy Gnojnik do selekcji śmieci.

Jak sytuacja cenowa wygląda na w innych gminach? Za przykład postawię czteroosobową  rodzinę, która segreguje odpady. W gminie Gnojnik zapłaci ona miesięcznie 22 zł, w Brzesku zaś zapłaci 34 zł, co daje w przeliczeniu na jedną osobę 8,5 zł.  W Borzęcinie stawka za osobę w przypadku gdy nieruchomość zamieszkiwana jest przez 4 osoby wynosi 7,50 zł za osobę, co w przypadku wspomnianej przeze mnie 4-osobowej rodziny wyniesie 30 zł miesięcznie.  W Szczurowej taka rodzina zapłaciłaby miesięcznie 27 zł, co w przeliczeniu na jedną osobę da 6,75 zł. W Czchowie jest nieco drożej, bo 7 złotych za osobę. Daje to 28 zł miesięcznie. W Dębnie zapłacimy 6 zł za osobę. W ostatniej gminie powiatu brzeskiego czyli Iwkowej nasza 4-osobowa rodzina zapłaci 22 zł, czyli 5,5 zł na osobę. Wszystkie stawki, o jakich wspomniałem, obowiązują w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Końcowy ranking (od najdroższej do najtańszej gminy):

1. Gmina Brzesko – 34 zł/8,5 zł na osobę

2. Gmina Borzęcin – 30 zł/7,50 zł na osobę

3. Gmina Czchów – 28 zł/7 zł na osobę

4. Gmina Szczurowa – 27 zł/6,75 zł na osobę

5. Gmina Dębno – 24 zł/6 zł na osobę

6. ex aequo: Gmina Gnojnik i  Gmina Iwkowa – 22 zł/5,5 zł na osobę