Młodzi strażacy z Jadownik umundurowani

W budynku Domu Strażaka OSP Jadowniki odbyła się miła uroczystość, wręczenia już drugiej grupie dzieci należącej do Dziecięcej Drużyny Pożarniczej przy Osp Jadowniki 15 mundurków, które ufundował dla nich burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Ta uroczystość zazębia się jak gdyby klamrą z pierwszą uroczystością z dnia 10 grudnia 2016 r., kiedy to z rąk burmistrza takie umundurowanie otrzymała pierwsza grupa w ilości 20 dzieci. Na dzień dzisiejszy DDP przy OSP Jadowniki liczy 35 młodych i bardzo młodych adeptów pożarnictwa.

Mundurki te pod nieobecność burmistrza wręczył Prezes OSP Jadowniki druh Józef Mól w obecności członków zarządu OSP,- a Pani Jadwiga Dadej wręczyła dzieciom letnie czapki z napisem straż, dla wszystkich 35 małych strażaków w pełni umundurowanych. Po dokonaniu tego aktu wręczenia umundurowania prezes OSP podziękował najpierw Grzegorzowi Wawryce za piękny dar, zakup tych wszystkich 35 mundurków, podziękował też Pani Jadwidze Dadej za zakup czapek i wręczył jaj od zarządu OSP podziękowanie w formie pisemnej z logo OSP oprawionej w ramki .

Mali strażacy i ich opiekunowie zostali poczęstowani przez druhów z OSP pączkami.