Dzikie wysypiska nadal w „modzie”

Mimo próśb, apelów, uwag i medialnej nagonki, dzikie wysypiska nadal są w „modzie”. Wraz z coraz lepszą pogodą pojawiły się śmieci. Są praktycznie wszędzie – pobocza dróg, lasy, tereny gminne i prywatne. Porządkowanie terenów zaśmieconych to często walka z wiatrakami, gdyż po uporządkowaniu jednego wysypiska powstają kolejne.

Wśród śmieci „królują”  wyrzucane opakowania po pizzy lub po produktach z McDonald ‘s, szczególnie po weekendzie. Dziwi i bulwersuje fakt, iż mieszkańcy wywożą odpady i porzucają na odległych działkach, gdy w ramach systemu gospodarki odpadami można oddać każdy odpad komunalny. Prowadzone są akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK przy ul. Przemysłowej 11 w Brzesku, gdzie można dostarczyć w ramach wnoszonej opłaty szeroką gamę odpadów komunalnych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce – środowisko.

Urząd Miejski w Brzesku przypomina, że zgodnie z art. 145 Kodeku wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach, właściciel nieruchomości obowiązany jest do niezwłocznego usunięci odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, gdyż domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Zgłaszajcie dzikie wysypiska! Jeśli nie do urzędu to do nas, zajmiemy się tym. 

fot. UM Brzesko