Brzeski szpital znalazł się w Sieci Szpitali

We wtorek Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował wykaz szpitali, które zakwalifikowały się do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli popularnej sieci szpitali. Na liście znalazł się Szpital Powiatowy w Brzesku.  Co to oznacza dla brzeskiej placówki? 

 

Dzięki sieci szpitali pacjenci będą leczeni kompleksowo oraz będą stali krócej w kolejkach w izbach przyjęć czy na SORze.

 

Szpital ma mieć gwarancje, że NFZ zawrze z nim umowę bez postępowania konkursowego.  Szpital Powiatowy w Brzesku znalazł się w tzw. „I poziomie zabezpieczenia”.

W sumie, sieć szpitali w Małopolsce będzie tworzyć 36 placówek.