Reklama

Ks. Marian Kostrzewa został mianowany kierownikiem Redakcji Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej

ks. mgr lic. Marian Kostrzewa, prefekt w parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku został kierownikiem Redakcji Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej. Dekretem z 31 lipca biskup tarnowski Andrzej Jeż, „mając na uwadze podniosłe znaczenie mediów w dziele ewangelizacji”, powołał redakcję Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej, delegata biskupa diecezjalnego ds. mediów oraz Diecezjalną Radę ds. Mediów.

Do zadań nowo powołanej redakcji należeć będzie redakcja portalu Diecezji Tarnowskiej: diecezja.tarnow.pl, redakcja profili diecezjalnych w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itd., rozwój portalu diecezjalnego jako centrum dostępu do stron i portali instytucji, struktur i organizacji Kościoła diecezjalnego, koordynacja współpracy innych mediów internetowych diecezji tarnowskiej, zadania medialne zlecone przez Biskupa Diecezjalnego – informuje tarnowski „Gość Niedzielny”.

Ks. mgr lic. Marian Kostrzewa – prefekt (w parafii od 2011r.)
Ur. 1 IX 1979r., pochodzi z Krynicy Zdroju z parafii św. Antoniego. W Krynicy uczęszczał do 5-letniego Technikum Hotelarskiego. Przed wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ukończył w 2002r. studia licencjackie z turystyki w Rzeszowie (praca licencjacka z historii kultury i sztuki pisana u prof. Wiktora Zina), gdzie zdobył szereg uprawnień do obsługi ruchu turystycznego. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008r. Przez trzy lata pracował w parafii Pleśna k.Tarnowa, jako duszpasterz dzieci i młodzieży. Od sierpnia 2011r. pracuje w naszej parafii. W 2012r. ukończył trzyletnie pomagisterskie teologiczne studia licencjackie. W diecezji odpowiedzialny jest za Dekanalne i Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży oraz przygotowania do ŚDM 2016. Zainteresowania: turystyka górska, fotografia, kultura i sztuka ludowa, muzyka i nowe technologie w ewangelizacji.

W parafii ks. mgr lic. Marian Kostrzewa odpowiedzialny jest za:
. Administrator parafialnej strony internetowej i młodzieżowej
. Prowadzenie Duszpasterstwa Młodzieży
. Przewodnik grupy nr 8 Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę
. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
. Zespół „Eleos”
. Organizowanie grup Kolędników Misyjnych
. Prefekt i katechizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

źródło: Tarnowski Gość Niedzielny, jakub.bwi.pl