Reklama

Przegląd Rękodzieła i Kuchni Regionalnej za nami – zdjęcia

W organizowanym już po raz 7. Międzygminnym Przeglądzie Rękodzieła i Kuchni Regionalnej wzięły udział koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie i stowarzyszenia z Przyborowa, Złotej, Biesiadek, Zawady Uszewskiej, Bucza, Poręby Spytkowskiej a także Stowarzyszenie Kinezjologiczno-Rehabilitacyjne „Zawsze aktywni”, Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Kraków i Okolice i Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami – Sądecka Organizacja Turystyczna. Organizatorem imprezy było Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wraz ze świetlicą wiejską.

Jak co roku impreza przyciągnęła rękodzielników z różnych miejscowości, jest to niezwykły sposób na pokazanie twórczości rękodzielniczych wielu ludzi, zwłaszcza twórczych umiejętności już zanikających jak bibułkarstwo, koronkarstwo czy wyplatanie ze sznurka a także pokazanie nowszych technik jak decoupage. Struktura spotkania polega na przygotowaniu i prezentacji stoiska – wystawy twórców z danej miejscowości oraz przygotowaniu i prezentacji ich lokalnych potraw. Taka forma jest wynikiem wzajemnej i ścisłej współpracy lokalnych twórców, działaczy, animatorów z danej miejscowości i jest wypadkową ich zaangażowania, wiedzy i możliwości. Imprezę uświetnił występ zespołu Młodzi Porębianie oraz grupy śpiewaczej działającej przy zespole Porębianie. Podziękowania wystawcom złożyli wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel i dyrektor MOK, Małgorzata Cuber.

Szczególnie gorąco pragnę podziękować burmistrzowi Brzeska Grzegorzowi Wawryce, który doceniając działalność zespołu Porębianie przekazał fundusze na jego wyjazd do Macedonii. Tegoroczna edycja przeglądu udowodniła, że staje się on coraz bardziej popularny, zapraszamy znowu za rok – mówi jedna z organizatorek imprezy, kierownik zespołu Porębianie, Maria Karaś.

W imieniu starosty brzeskiego nagrody uczestnikom przeglądu wręczył Tomasz Latocha, wiceprzewodniczący rady powiatu brzeskiego.  Wiceprzewodniczący pokreślił, jaką ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa kultywowanie tradycji rękodzieła czy też kuchni. Radny Latocha wręczył każdej z grup pamiątkowe dyplomy oraz praktyczne sprzęty ufundowane przez starostę Andrzeja Potępę, które na pewno przydadzą się kołom gospodyń wiejskim, świetlicą i stowarzyszeniom.

Na imprezie nie zabrakło również sołtysa wsi Adriana Zaleśnego. Sołtys Poręby przygotował dla Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie specjalny prezent, dzięki któremu Porębianie będą mogli milej spędzać wspólny czas.  Adrian Zaleśny zaznaczył w swoim wystąpieniu, że dzięki takim imprezom jak ta, Poręba staje się prawdziwą regionalną stolicą folkloru.  Sołtys podkreślił również jak ważną rolę w Porębie odgrywa tutejszy zespół ludowy, który integruje pokolenia.

Tekst: Urząd Miejski w Brzesku/Mateusz Franczyk