Reklama

Brzesko: Zebrano prawie 9000 zł na odnowienie kolejnego nagrobka na cmentarzu parafialnym

Kilkudziesięciu wolontariuszy – samorządowcy, lekarze, nauczyciele, harcerze i mieszkańcy gminy kwestowali 1 listopada na cmentarzach parafialnym i komunalnym. Zbierali pieniądze na odnowienie kolejnego nagrobka na najstarszej brzeskiej nekropolii. Łącznie zebrano blisko dziewięć tysięcy złotych.

Hojność mieszkańców po raz kolejny nas zaskoczyła, serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom, którym los cmentarza parafialnego nie jest obojętny – mówi szefowa Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego, Maria Babicz. Szczególnie ciepło pragnę podziękować harcerzom, którzy razem ze swoją opiekunką Renatą Rożkowicz przez cały dzień prowadzili kwestę. Za zaangażowanie dziękuję pani Cecylii Jabłońskiej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która razem ze studentami prowadziła zbiórkę na terenie cmentarza komunalnego – dodaje. 

Na terenie cmentarza parafialnego do puszek zebrano 3969 złotych, zaś na terenie cmentarza komunalnego 4700 złotych.

Zebrane pieniądze przekazane zostaną na renowację kolejnego nagrobka na cmentarzu parafialnym – wyjaśnia Maria Babicz. Do tej pory za datki z kwest odnowionych zostało już 11 zabytkowych nagrobków. To sprawia, że najstarsza brzeska nekropolia odzyskuje dawny wygląd.

_____________

Urząd Miejski w Brzesku