Reklama

Powiat: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów

8 listopada 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Krakowie w Sali Teatralnej miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Dyplomy w imieniu Premier Beaty Szydło wręczyła Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat (tylko jeden ze szkoły) musiał spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego stypendia otrzymali:
Patrycja Giza – uczennica Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
Piotr Kołodziej – uczeń Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
Dominika Leszczyńska – uczennica Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku
Franciszek Podłęcki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
Aleksandra Karolina Stańczyk – uczennica Technikum w Zespole Szkół w Szczurowej
Dominika Hanek – uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława BM w Brzesku