Reklama

Brzesko na Warsaw Industry Week

Urząd Miejski w Brzesku, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa i Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. promowały przedsiębiorców prowadzących działalność w subregionie tarnowskim na targach Warsaw Industry Week, które odbywały się w Warszawie-Nadarzynie w dniach 14-16 listopada 2017 roku. Udział w targach jest jedną z części realizacji projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”. Gminę Brzesko na targach reprezentowali Rafał Najdała, Kinga Szapel-Zachara, Iwona Leś oraz Joaana Gurgul pracownicy Urzędu Miejskiego.

Warszawskie targi to największe w Europie Środkowej wydarzenie wystawiennicze dedykowane dla branży przemysłowej, będące miejscem efektywnych spotkań w biznesie w wielu branżach. Targi to miejsce gdzie można nawiązać cenne kontakty, poszukać partnera biznesowego i znaleźć odpowiednią ofertę współpracy dla firmy. Nie bez znaczenia jest fakt, że udział w targach to także skuteczna promocja gospodarcza subregionu.

Warsaw Industry Week organizowane są już po raz drugi, zaproszono na nie blisko 10 tysięcy gości i 321 wystawców reprezentujących ponad 500 firm.

Już od prawie roku Urząd Miejski w Brzesku, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa i Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. realizują projekt mający na celu promocję potencjału gospodarczego w kraju i na arenie międzynarodowej. Uczestnikami projektu są przede wszystkim przedsiębiorcy należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządy wchodzące w skład powiatów brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Głównym założeniem realizowanego zadania jest zachęcenie polskich i zagranicznych firm do podejmowania inwestycji w subregionie , a także zwiększenie eksportu towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców działających w tym regionie.

W ramach projektu powstał portal gospodarczy, foldery zawierające charakterystykę poszczególnych przedsiębiorstw , organizowana będzie także misja przyjazdowa zagranicznych dziennikarzy mająca na celu promocji atrakcyjności inwestycyjnej subregionu w magazynach branżowych.