Reklama

Wyjaśnienie i przeprosiny dot. artykułu „Źle się dzieje na brzeskim basenie”

Pragnę przeprosić szkołę pływania Wojdak&Balabuch za użycie nazwy firmy w swoim artykule „Źle się dzieje na brzeskim basenie”. Firma Wojdak&Balabuch nie posiada umowy na monopol w uczeniu pływania i nie odpowiada za jakiekolwiek decyzje dyrektora basenu BOSiR.

Zamieszczony w artykule komentarz mieszkańca gminy był niezgodny z prawdą, dlatego artykuł wadził bezpośrednio w dobre imię firmy Wojciecha Wojdaka i Krystiana Bałabucha dlatego osobiście zdecydowałem o jego usunięciu.

Mateusz Franczyk