Reklama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku „Zielonka”


RANKING  2017  –  BRĄZOWA TARCZA    TECHNIKUM  – 249 MIEJSCE W POLSCE 

RANKING  2018  –  BRĄZOWA TARCZA TECHNIKUM  – 232 MIEJSCE W POLSCE 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku „Zielonka”

TECHNIKUM

 4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

 TECHNIK ELEKTRYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych,  pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych  absolwenta:
-wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

-montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

-wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

-eksploatowanie instalacji elektrycznych,

-eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praktyka:Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk odbywają w klasie III 4 – tygodniową praktykę w zakładach z branży elektroinstalacyjnej, elektrycznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: obsługa i programowanie falowników,

– kurs: uprawnienia eksploatacyjne SEP,

– kurs: komputerowego wspomagania projektowania,

– kurs: elektrotechniki pojazdowej.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

– elektrownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty,  kolej,

– firmy naprawiające sprzęt elektryczny,  zakłady usługowe i naprawcze AGD,

– firmy elektroinstalacyjne, budownictwo mieszkaniowe i  szeroko rozumiany przemysł (przy konserwacji i utrzymaniu linii produkcyjnych),

–  firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe,

–  własna działalność gospodarczo- usługowa.

 

 TECHNIK MECHATRONIK

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia symulacyjna CNC, pracownia urządzeń mechatronicznych, pracownia robotyki i układów manipulacyjnych, pracownia hydrauliki.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

-montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

-wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

-wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

-eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

– tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

– tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

-programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,(umiejętność programowania sterowników PLC: Easy Moeller, Need Relpol – obsługa i programowanie robota przemysłowego Kawasaki w trybie Block Teaching – na poziomie podstawowym/średnim).

Praktyka: Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: projektowanie i eksploatacja napędów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

– kurs: obsługa i programowanie falowników,

– kurs: projektowanie robota mobilnego,

– kurs: elektrotechnika pojazdowa,

– kurs: programowanie sterowników PLC,

– kurs: uprawnienia eksploatacyjne SEP,

– kurs: komputerowe wspomaganie projektowania,

– kurs: sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

–  duże przedsiębiorstwa produkcyjne o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,

– małe firmy, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,

– własna działalność gospodarcza w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

 

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Baza dydaktyczna: 6 nowoczesnych  pracowni komputerowych,  w tym: pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

–  montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,

– wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych,- projektowanie, tworzenie, administracja  i użytkowanie baz danych,

– programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,

– projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka: Uczniowie odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: zaawansowane techniki html i technologia less,

– kurs: edycja i tworzenie materiałów budowlanych,

– kurs: grafika komputerowa 3D w programie 3DSMax,

– kurs: tworzenie aplikacji mobilnych na platformę ANDROID i iOS.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

-wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery,

-własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

TECHNIK  BUDOWNICTWA 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna: 

– pracownia budowlana,

– pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

-wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,-koordynowanie prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,

-organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

-organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

-organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

-sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

Praktyka:Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych,

– kurs: obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,

– kurs: dekoracyjnych robót wykończeniowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

 

 

TECHNIK GEODETA


Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia geodezyjna, laboratorium instrumentów geodezyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

-zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,

-sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

-wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,

-wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,

-aktualizacje i modernizacje bazy danych katastru nieruchomości, -prowadzenie i aktualizacje danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta odbywają 4-tygodniową praktykę w biurach projektowych lub geodezyjnych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: pomiary metodą GPS,

– kurs: komputerowe wspomaganie projektowania.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

-wydziały geodezji urzędów administracji państwowej, wydziały  ochrony środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, geodezyjne firmy państwowe i prywatne, biura projektowe, firmy budowlane,

– prowadzenie własnej działalności świadczącej usługi w szerokim zakresie prac geodezyjnych.

 

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE         

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna: 

– pracownia budowlana,

– pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

-wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

-organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

-montaż, użytkowanie i demontaże rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,

-koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,

-organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

-sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Praktyka: Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie odbywają 4 tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

–  kurs: sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych,

– kurs: dekoracyjnych robót wykończeniowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia obsługi gości, pracownia technologiczna, sala dydaktyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: 

-ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,

-sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,

-planowanie i ocena żywienia,

-organizowanie produkcji gastronomicznej,

-planowanie i realizacje usług gastronomicznych.

Praktyka: Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach branży gastronomicznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

-kurs kelnerski.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

– wszystkie typy zakładów świadczących usługi  hotelarsko – gastronomiczne,

–  własna działalność gospodarcza,

– kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów.

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA


Przedmioty rozszerzone: geografia,  j. angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia hotelarska.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,

– rezerwowanie usług hotelarskich,

– wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,

– przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,

– przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

– przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywają 8-tygodniową praktykę w zakładach z branży hotelarskiej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć  praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

-kurs kelnerski.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa otwierają się możliwości pracy w hotelach, motelach, domach wypoczynkowych, biurach turystycznych, sanatoriach, schroniskach oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Baza dydaktyczna: pracownia samochodowa, stacja diagnostyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– obsługa pojazdów samochodowych,

– diagnoza pojazdów samochodowych,

– naprawa pojazdów samochodowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: Kurs elektroniki pojazdowej.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– montowanie systemów suchej zabudowy,

– wykonywanie robót malarskich,

– wykonywanie robót tapeciarskich,

– wykonywanie robót posadzkarskich,

– wykonywanie robót okładzinowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

-kurs malowania i tapetowania dekoracyjnego.

 

 

ŚLUSARZ

Baza dydaktyczna: pracownia mechaniczna, pracownia spawalnicza.

Staż zawodowy u pracodawcy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– wykonywanie elementów maszyn i urządzeń,

– naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

– wykonywanie połączeń,

– konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

-kurs: spawanie metodą MAG.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: Po ukończeniu kursu, możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

 

KUCHARZ


Baza dydaktyczna: pracownia gastronomiczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– przechowywanie żywności,

– sporządzanie potraw i napojów,

– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego  można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

KIEROWCA – MECHANIK


Baza dydaktyczna: pracownia samochodowa, samochód osobowy.

Zakres kompetencji  zawodowych absolwenta:

– prowadzenie pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów (prawo jazdy kategorii B, kwalifikacje wstępne do zdobycia prawa jazdy kategorii C),

–  wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,

–  wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

– ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja przewozu środkami transportu drogowego” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego.

 

 

STOLARZ

Praktyczna nauka zawodu  u pracodawcy.

Zakres kompetencji  zawodowych absolwenta:

-wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

-wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

-wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego”.

 

 

ELEKTRYK 

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych,  pracownia maszyn i napędów elektrycznych

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

-uprawnienia SEP.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA 

dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, murarz – tynkarz, dekarz, elektromechanik, kamieniarz, cukiernik, fryzjer, piekarz.Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych,

3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które ukończyły edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają  naukę od 3 semestru – cykl nauczania trwa dwa lata. Szkoła daje szanse na otrzymanie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

 

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego:   -pracodawców, -instytucje samorządowe,-uczelnie wyższe.