Reklama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie kształci już od 25 lat

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie w tym roku rozpoczyna świętowanie jubileuszu 25. lecia kształcenia. W ciągu ćwierć wieku mury opuściło kilka tysięcy absolwentów, którzy ukończyli studia lub odnaleźli się na krajowym i europejskich rynkach pracy, ukończyli. To pozwala na stwierdzenie, że szkoła posiada już doświadczenie, wypracowaną tradycję i jest sprawdzona.

W skład Zespołu wchodzą szkoły o profilu zawodowym, tj. Technikum Ekonomiczne ( z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język angielski) i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (z przedmiotami rozszerzonymi: chemia i język angielski), Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa dla młodocianych pracowników i kształcąca w zawodzie kucharz –zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole), Szkoła Policealna oraz szkoły ogólnokształcące: Liceum Ogólnokształcące ( przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, geografia) i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Atutem szkoły są jej nowoczesne , dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Warto szczególną uwagę zwrócić na pracownię żywienia, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Krakowie i dzięki temu uczniowie po ukończeniu kształcenia zdają egzamin zawodowy w macierzystej szkole. Jej wyposażenie pozwala na przeprowadzenie konkursów gastronomicznych – do takich należał chociażby konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pt.,, Mam zawód. Mam fantazję’’- konkurencja ,,Torciki deserowe z marcepanem”.

W celu podniesienia jakości kształcenia w ostatnim roku podpisano porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, który objął patronatem klasy technikum ekonomicznego i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, który sprawuje patronat nad technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez te uczelnie. Podpisane zostały również porozumienia z pracodawcami lokalnego rynku pracy, aby zapewnić uczniom miejsca praktyk w zakładach sprawdzonych i zawodach rokujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Starania nauczycieli zmierzają do przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych -matury i egzaminów zawodowych, a w dalszej perspektywie zapewnieniu odpowiedniego startu w dorosłe życie zawodowe. Potwierdzeniem, a zarazem zwieńczeniem ich działań jest otrzymany już po raz drugi honorowy tytuł Brązowej Szkoły w ogólnopolskim rankingu szkół ,,Perspektywy”, a tym samym możliwość posługiwania się Brązową Tarczą w roku 2017 i 2018.

Do niewątpliwych atutów szkoły zaliczyć należy jej otwartość na rynki europejskie i umożliwienie uczniom odbywania praktyk zawodowych w różnych krajach europejskich w ramach programu Erasmus +. Od dziesięciu już lat uczniowie techników wyjeżdżają do różnych krajów, min. do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii na kilkutygodniowe praktyki, aby poznać funkcjonowanie tamtejszych zakładów gastronomicznych i administracyjno – usługowych. Wracają bogatsi o doświadczenia językowe, zawodowe . Również w tym roku uczniowie uczestniczyli w zagranicznych praktykach w Berlinie i Sewilli a w następnym roku szkolnym pojada do Portugalii.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie to szkoła otwarta i przyjazna dla uczniów, dlatego warto rozważyć kontynuowanie nauki właśnie w tej szkole, w której najważniejszy pozostaje uczeń.