Reklama

Nowe miejsca parkingowe „Reanimacją centrum Brzeska”?

Więcej miejsc parkingowych szansą na ożywienie centrum Brzeska? Tak uważa Bogusław Sambor. Przedsiębiorca, a zarazem mieszkaniec Brzeska złożył ostatnio do Rady Miejskiej projekt utworzenia nowych miejsc parkingowych wokół brzeskiego rynku.

Nie skłamiemy jeśli napiszemy, że zamykanie kolejnych sklepów w centrum Brzeska to coś normalnego, a wręcz codziennego. Ruch pieszych w centrum jest coraz mniejszy, bywają dni kiedy można policzyć na palcach jednej ręki osoby znajdujące się w tej części miasta. Według Bogusława Sambora duży wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że sklepy wielkopowierzchniowe znajdujące się na obrzeżach Brzeska oferują dużą ilość miejsc parkingowych, które dodatkowo są bezpłatne.

Nie od dziś znane są problemy z parkingami w naszym mieście. Należy chociaż wspomnieć o ostatnich próbach rozwiązania tego problemu, poprzez propozycję stworzenia parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego, która jak wiemy niestety zakończyła się niepowodzeniem

– podkreśla Bogusław Sambor

Brzeski przedsiębiorca przedstawił radnym projekt pod nazwą „Reanimacja centrum Brzeska”, który zawierał będzie aspekty związane z miejscami postojowymi jak również samymi opłatami parkingowymi. Projekt przewiduje zaplanowanie nowych miejsc parkingowych znajdujących się w ścisłym centrum miasta, poprzez zmianę organizacji ruchu, nie generując jednocześnie znacznych kosztów wprowadzenia tych zmian.

Pierwszym miejscem w którym zaproponowano utworzenie miejsc parkingowych jest ulica Rynek na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Głowackiego. Miejsca usytuowane równolegle do osi jezdni, położone częściowo na chodniku a częściowo na pasie drogi (załącznik nr 1 – mapka sytuacyjna). Miałoby tam powstać około 8 miejsc parkingowych.

Drugim obszarem z miejscami parkingowymi to również ulica Rynek, ale na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Sobieskiego. Tutaj również proponujemy miejsca usytuowane równolegle do osi jezdni, położone częściowo na chodniku a częściowo na pasie drogi (załącznik nr 2 – mapka sytuacyjna). Powstanie ok 6 miejsc parkingowych – mówi Bogusław Sambor.

Ostatnim, trzecim obszarem jest ulica Głowackiego na odcinku od ul. Krętej do ul. Berka Joselewicza oraz powyżej ul. Berka Joselewicza – do przejścia dla pieszych. Tutaj zaproponowano rozwiązanie nieco kontrowersyjne. Ulica Głowackiego na tym odcinku miałaby zostać w ulicę jednokierunkową z ruchem w kierunku zachodnim. Również usytuowanie miejsc parkingowych jest inne niż wcześniej, tj. miejsca w skosie, podobnie jak to jest np. na ul. Sobieskiego (załącznik nr 3 – mapka sytuacyjna). Tutaj mogłoby powstać około 30 miejsc parkingowych.

Jak podkreśla Bogusław Sambor, nowe strefy parkowania spełnić mają dwie funkcje: zwiększyć ilość parkingów w mieście oraz wesprzeć podmioty gospodarcze funkcjonujące w ścisłym centrum miasta poprzez zwiększenie dostępności miejsc parkingowych znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Aby zrealizować te zamierzenia, jednocześnie pamiętając o zapewnieniu dużej dostępności tych miejsc oraz wyeliminowaniu sytuacji kiedy to jeden samochód zajmuje miejsce postojowe przez cały dzień, proponujemy następujące zasady korzystania z nowych parkingów:

– wprowadzić ograniczenie postoju samochodów do jednej godziny

– wprowadzić zwolnienie z opłaty za pierwsze pół godziny parkingu w ramach

godzinnej opłaty parkingowej w wysokości 1zł, dedykowanej wyłącznie tym miejscom

postojowym – informuje przedsiębiorca.