Reklama

Zespół Szkół w Szczurowej: Wyjątkowa szkoła dla wyjątkowych osób

Wybór szkoły średniej ma decydujący wpływ na późniejszą karierę zawodową, dlatego warto wybrać placówkę z bogatą tradycją, która posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne i sportowe, przygotowuje uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy, rozwija ich zdolności i zainteresowania, a zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, gwarantujący wysoki poziom kształcenia. To wszystko zapewnia Zespół Szkół w Szczurowej, który od lat cieszy się dobrą opinią zarówno wśród uczniów jak i rodziców.

Warto podkreślić, że w roku szkolnym 2017/2018 zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła 100% – wszyscy absolwenci otrzymali tytuł technika, a średni wynik egzaminu był wyższy niż w kraju. Inne atuty tej placówki to kształcenie zgodne z potrzebami rynku, miła i bezpieczna atmosfera oraz indywidualne podejście do ucznia. Szkoła umożliwia poszerzanie wiedzy w ramach wycieczek przedmiotowych i zawodoznawczych, a także zapewnia opiekę psychologa i pedagoga. Od 2017 roku Zespół Szkół w Szczurowej uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki czemu uczniowie wyjeżdżają na płatne praktyki zagraniczne oraz w projektach: „Małopolska Chmura Edukacyjna”, zapewniający współpracę z uczelniami wyższymi oraz „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”, w ramach którego uczniowie mogą bezpłatnie zdobywać nowe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach: prawa jazdy, recepcjonisty, florysty, animatora czasu wolnego oraz obsługi kas fiskalnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ
32 – 820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax. 14 671 49 39,
www.zsszczurowa.edu.pl
e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Szczurowej oferuje następujące kierunki:

Szkoły dla młodzieży:

  • Liceum Ogólnokształcące:  profil humanistyczno – prawny. Czas nauki:3 lata.
  • Technik handlowiec. Czas nauki: 4 lata.
  •  Technik ekonomista.
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
  • Technik obsługi turystycznej.
  • Szkoła Branżowa I stopnia.
  • Klasy wielozawodowe. Czas nauki: 3 lata.

Liceum dla Dorosłych. Czas nauki:3 lata.

   Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kierunki:

-Prowadzenie sprzedaży. Czas nauki:3 semestry.

-Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej. Czas nauki:3 semestry.