Znamy zwycięzców wojewódzkiego projektu Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2018 (zdjęcia)

380 0

 W Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie miało miejsce rozstrzygnięcie i podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2018. W organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym konkursie startują placówki oświatowe z całego województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest w pięciu etapach: cztery z nich adresowane są do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Są to: pisemny test wiedzy, film ekologiczny prezentujący modę ekologiczną z surowców wtórnych, prezentacja multimedialna w której szkoły chwalą się z przebiegu działań ekologicznych na swoim terenie oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości w okresie ostatnich dwóch lat. Piątym etapem Projektu, adresowanym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jest plakat o tematyce ekologicznej.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 75 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z kilkunastu powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego, oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

W kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowej tytuł Ekoszkoły 2018 wywalczyła Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie (gmina Proszowice, powiat proszowicki), a w kategorii klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski). W kategorii – przedszkola/oddziały przedszkolne tytuł Ekoprzedszkole 2018 otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy (gmina Borzęcin, powiat brzeski).

To projekt edukacyjny nie tylko dla startujących w nim dzieci i młodzieży – mówił podczas podsumowania projektu wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – W projekcie oceniana jest także współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi i mieszkańcami miejscowości. Ta edukacja młodego pokolenia będzie z pewnością trafiać także do dorosłych, którzy w równym, a czasem nawet i w większym stopniu potrzebują edukacji. Obowiązkiem nas wszystkich jest troska o środowisko naturalne, o jakość powietrza którym oddychamy i stan otoczenia, w którym żyjemy. To zasadnicza powinność wobec nas samych i przyszłych pokoleń.

Ciepło o organizatorach konkursu wypowiadał się starosta brzeski, Andrzej Potępa. – Gratuluję organizatorom tak znakomitego przedsięwzięcia – to jedna z ciekawszych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych mających miejsce na terenie powiatu brzeskiego, a które wychodzą daleko poza ten teren. Powiat brzeski włącza się w jego organizację niemal od początku. Z dumą i satysfakcją patrzę na ilość uczestników. Gratuluję placówkom edukacyjnym, uczniom i ich nauczycielom wspaniałych działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Gratuluję poziomu konkursu osobom, reprezentującym instytucje organizatora, czyli Cecylii Czaja i Piotrowi Kani oraz gminie Borzęcin, w której generalnie, jeżeli już się coś dzieje, to zawsze od początku do końca tak, jak powinno.

Reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz województwo małopolskie radny sejmiku Adam Kwaśniak wyrażał przekonanie, że warto wspierać takie inicjatywy. – Zarówno w funduszu, jak i województwie wspieramy tego typu przedsięwzięcia. Edukacja ekologiczna jest ważna na każdym poziomie i w każdym wieku, stąd też szereg konkursów i inicjatyw realizowanych bądź wspieranych przez obie reprezentowane przeze mnie instytucje. Warto przypomnieć, że jako samorząd wojewódzki pierwsi w kraju podjęliśmy uchwałę w zakresie ochrony powietrza, którą mamy nadzieję wdrażać z dobrym, wymiernym skutkiem. Rozszerzajmy naszą wiedzę w zakresie ochrony środowiska, dzielmy się nią z innymi a przy okazji zachęcajmy do dbałości o środowisko, tak, abyśmy mogli pozostawić je w jeszcze lepszym stanie, niż sami zastaliśmy.

W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty głos zabrał dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Artura Puciłowski. – Nie ma nic bardziej trwałego, niż edukacja od najmłodszych lat. W tej formie, jaką jest podsumowywany dzisiaj projekt, kształtuje się wśród młodego pokolenia odpowiedzialne podejście do ochrony przyrody. W przyszłości ci młodzi ludzie będą być może decydować o jej trwałości, a zdobyte podczas realizacji projektu doświadczenia pomogą w zachowaniu środowiska naturalnego swojej najbliższej okolicy, o którą w pierwszej kolejności powinniśmy dbać. Dziękuję bezpośrednim organizatorom: Cecylii Czai i Piotrowi Kani oraz Bożenie Nowak, którzy swoją nieocenioną pracą, wkładem i wysiłkiem przyczynili się do dzisiejszego efektu końcowego.

Okolicznościowy list wystosował też Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, w którym przekazał słowa uznania dla organizatorów i uczestników Projektu: – Wszelkie inicjatywy służące propagowaniu wiedzy na temat ochrony środowiska i promowaniu działań proekologicznych zasługują na uznanie i wsparcie. Jestem pewien, że dla wszystkich uczestników Projektu — niezależnie od wieku – było to ważne doświadczenie, które pozwoliło dowiedzieć się więcej o otaczającym nas świecie i o tym, jak sami, dokonując właściwych wyborów, możemy chronić naturę.

Uroczystość podsumowania Projektu uświetnił występ artystyczny zespołu Borzęckie Słowiki.

Nad właściwym przebiegiem całego projektu, na różnych jego etapach czuwała komisja konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w składzie: Piotr Kania – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Bożena Nowak – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Patrycja Łabuz – Walczak – Główny specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk – Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Danuta Liszka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Magdalena Latawska-Honkisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, Teresa Przeklasa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojniczu.

Partnerem zadania jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Patronat sprawowali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

(pio)

Wyniki poszczególnych etapów:

RUNDA I – test wiedzy ekologicznej

Ta runda została rozstrzygnięta 17 maja br. w Borzęcinie. Tutaj 3-osobowe drużyny uczniowskie miały do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem parków krajobrazowych: Tatrzańskiego Parku Narodowego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Rywalizowało 27 zespołów uczniowskich – 14 w kategorii młodszej i 13 w kategorii starszej.

Wyniki:

Kategoria – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

 • Miejsce 1 – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy
 • Miejsce 2 – ex aequo – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy

Kategoria – klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja

 • Miejsce 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Budzowie
 • Miejsce 2 – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku
 • Miejsce 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy
 • Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym

Co ciekawe obie zwycięskie szkoły pochodzą z powiatu suskiego. Słowa uznania należy skierować do Małgorzaty Chorąży – nauczycielki przygotowującej obie placówki.

Runda II – Film ekologiczny

Każda ze zgłoszonych do konkursu szkół przygotowała jeden film pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody” przedstawiający pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych. Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: pomysłowość, jakość i estetyka wykonanych strojów, zgodność tematyczna, walory edukacyjne pracy.

Wyniki oceny w kategorii – klasy IV – VI Szkoły Podstawowej:

 • I miejsce – Zespół Szkół w Gromniku – 186 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie – 175 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 156 pkt.
 • Wyróżniono: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 153 pkt.

Wyniki oceny w kategorii – klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. gen. Sikorskiego w Ropicy Polskiej – 180 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku – 169 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie – 165 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 165 pkt.
 • Wyróżniono: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy – 160 pkt.

Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych

Każda ze zgłoszonych do konkursu szkół przygotowała prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2016/2017 i 2017/2018), np. konkurs wiedzy z zakresu rodzimej fauny i flory, akcje ekologiczne, konkursy i uroczystości o tematyce ekologicznej, konkurs na plakat ekologiczny, wycieczki i zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: różnorodność podejmowanych działań wewnątrzszkolnych, różnorodność podejmowanych działań pozaszkolnych, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, ocena wykonania prezentacji multimedialnej.

Wyniki oceny w kategorii – klasy IV – VI szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Zespół Szkół w Gromniku – 238 pkt.
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej – 207 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku – 203 pkt.
 • Wyróżniono: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej – 198 pkt. oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczaków w Rdziostowie – 194 pkt.

Wyniki oceny w kategorii – klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja:

 • I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie – 179 pkt.
 • II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej – 175 pkt
 • III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 169 pkt.
 • Wyróżniono: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku – 166 pkt.

Runda IV – Pisemne sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego

Uczestniczące w Projekcie szkoły przygotowały pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne (2016/2017 i 2017/2018) – maksymalnie 4 strony! Przykładowe przedsięwzięcia: ogród ziołowy, sadzenie drzew lub krzewów, rabaty kwiatowe, ukwiecenie frontu lub wnętrza szkoły, budki dla ptaków, dokarmianie zwierząt wraz z pracownikami lasów, budowa obserwatorium dla zwierząt i inne. Wymagano, aby sprawozdanie sporządzone było zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Projektu Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2018 i zawierało kosztorys przedsięwzięcia z uwzględnieniem ewentualnego wkładu pracy własnej szkoły. Maksymalna wartość zadania wynosi 2.000 zł.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: wpływ przedsięwzięcia na poszanowanie zasobów przyrody, wpływ przedsięwzięcia na postawy ekologiczne uczniów, zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w przedsięwzięcie, ocena ogólna przedsięwzięcia.

Wyniki oceny w kategorii – klasy IV – VI szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej – 112 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku – 110 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczaków w Rdziostowie – 110 pkt.
 • Wyróżniono: Zespół Szkół w Gromniku – 93 pkt. oraz Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie – 84 pkt.

Wyniki oceny w kategorii – klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja:

 • I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie – 111 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku – 109 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Niegowici – 97 pkt.
 • Wyróżniono: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 94 pkt. oraz Szkoła Podstawowa w Winiarach – 90 pkt.

Etap V – Plakat ekologiczny

Każde ze zgłoszonych do konkursu przedszkoli przygotowało jedną pracę plastyczną (w formacie A1 lub A2) pt. „DZIAŁANIA EKOLOGICZNE MOJEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO”.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: świadomość ekologiczna dzieci, współudział dzieci w wykonaniu pracy plastycznej, zgodność tematyczna pracy, walory edukacyjne pracy, jakość i estetyka wykonanej pracy.

Komisja zdecydowała nie przyznawać punktów dwóm pracom, ze względu na format niezgodny z Regulaminem Projektu Ekoprzedszkole 2018.

Wyniki oceny prac plastycznych w kategorii „Przedszkola”:

 • I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy – 101 pkt.
 • II miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Nowym Sączu – 97 pkt.
 • III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu – 94 pkt.

Wyróżniono prace:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu – 88 pkt.
 • Publiczne Przedszkole w Żegocinie – 82 pkt.
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach – 81 pkt.
 • Przedszkole nr 2 w Nowym Targu – 81 pkt.
 • Publiczne Przedszkole w Biesiadkach – 79 pkt.
 • Szkoła Podstawowa w Rdziostowie – 77 pkt.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy – 75 pkt.
 • Przedszkole Publiczne nr 1 w Zakliczynie-oddział Lusławice – 75 pkt.
 • Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Przedszkole nr 2 w Chełmku – 75 pkt.
 • Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie – 75 pkt.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach – 72 pkt.
 • Szkoła Podstawowa w Juszczynie – 72 pkt.
 • Publiczne Przedszkole w Grądach – 71 pkt.
 • Punkt Przedszkolny „Tęcza” w Dąbrowie – 70 pkt.
 • Publiczne Przedszkole w Borku – 70 pkt.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

___

Organizatorzy

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *