Reklama

Uczniowie z PSP nr 3 w Brzesku nagrodzeni

Kolejny rok szkolny za nami. Uczniowie stęsknieni za chwilami beztroski porzucili tornistry, zeszyty, podręczniki i udali się na zasłużone wakacje. Dla wielu z nich minione dziesięć miesięcy było czasem wytężonej pracy i wysiłku, czego efektem są liczne osiągnięcia i sukcesy, począwszy od wysokich średnich ocen aż po wysokie miejsca na podium w różnorodnych konkursach, zawodach i turniejach.

Z wielką satysfakcją informujemy, że uczniowie brzeskiej „trójki” w tym roku szkolnym niejednokrotnie sięgnęli po najwyższe trofea w zmaganiach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wszyscy, którzy mogli poszczycić dużymi osiągnięciami w nauce i sporcie, w przeddzień zakończenia roku szkolnego, 21 czerwca, zostali uhonorowani stypendiami ufundowanymi przez przewodniczącego rady miejskiej, Krzysztofa Ojczyka oraz przez prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójeczka” Brzesko – Joannę Fidelus.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, gdzie zaproszono wyróżnionych uczniów wraz z rodzicami. Uroczyście powitała wszystkich dyrektor szkoły, Dorota Wójcik i zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej podsumowującej działalność szkoły w zakończonym roku szkolnym. Następnie na scenie pojawili się stypendyści, którzy otrzymali gratulacje i nagrody z rąk dyrektora szkoły i sponsorów.

W czasie uroczystości zaprezentowało się także szkolne koło teatralne „Miszmasz”, wystawiając nagrodzoną w przeglądzie teatralnym inscenizację pt. „Kaja i Gerda”. Na zakończenie, dyrektor i przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Mastalska-Sowa złożyły gratulacje uczniom, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego najwyższe średnie ocen.

Uczniowie, którym przyznano stypendium za najlepsze wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie, którym przyznano stypendium za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018

 (PSP 3 Brzesko)