Reklama

Świetne wyniki matur w „Zielonce”

Spośród 134 przystępujących do matury absolwentów „Zielonki”, ponad 85 % uzyskała świadectwa dojrzałości. To znakomity wynik ponieważ średnia zdawalność w Małopolsce to 75% a średnia ogólnopolska wynosi 69%. Wynik absolwentów „Zielonki” budzi szacunek i potwierdza wysoką jakość kształcenia w tej szkole.

Rośnie popularność „Zielonki” wśród gimnazjalistów. Do klas pierwszych przyjętych zostało 303 uczniów czyli o 40-tu więcej niż absolwentów opuszczających szkołę. Rekordy popularności biją w tym roku kierunki – mechatronika i informatyka, ale nie brakuje chętnych na pozostałe kierunki kształcenia. Ostatecznie do technikum przyjęto 186 uczniów a do klas branżowych (szkoła zawodowa) 116. We wrześniu naukę w „Zielonce” rozpocznie 1100 uczniów i 50-ciu słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego.

___

Powiat Brzeski