Reklama

Brzesko: We wrześniu „Koncerty Wolności”

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zaprasza na Koncerty Wolności, które odbędą się 9 września na Placu Kazimierza Wielkiego.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00 na brzeskim Rynku, z którego orkiestry i zespoły przejdą korowodem na Plac Kazimierza Wielkiego. O godzinie 15.30 rozpoczną się występy, w czasie których prezentować się będą orkiestry dęte z Sobolowa, Rzepiennika Strzyżewskiego, Siemiechowa, Filipowic oraz Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska. Wystąpią także Zespół Pieśni i Tańca Porębianie oraz Grupa Śpiewacza z Jadownik.