Reklama

KWW Wspólnota Samorządowa i Grzegorz Wawryka z programem dla gminy

W dniu 28 sierpnia odbyła się konwencja Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA Powiatu Brzeskiego. Spotkanie poprowadził burmistrz Grzegorz Wawryka, który ubiega się o ponowną reelekcję na to stanowisko. Obecni byli kandydaci komitetu na listy do Rady Miejskiej w Brzesku, do Rady Powiatu brzeskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń, klubów, organizacji cechowych i przedsiębiorców.

Podczas spotkania został zaprezentowany program Wspólnoty Samorządowej, który będzie zapewne uzupełniony o uwagi kandydatów, mieszkańców czy stowarzyszeń. Założenia programowe kandydata jak i jego komitetu zostały usystematyzowane w poszczególne bloki.

Sfera społeczna :

 • utworzenie żłobka w Brzesku
 • wdrożenie programu niania
 • budowa mieszkań komunalnych w programie „mieszkanie+”
 • budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji
 • budowa nowych boisk sportowych w Brzesku, PSP nr1 w Jadownikach, Jasieniu, PSP w Porębie Spytkowskiej, oraz przebudowa istniejących boisk w Jadownikach, Sterkowcu, Szczepanowie
 • utworzenie tras rowerowych
 • budowa ścieżek spacerowych nad rzeką Uszwicą
 • budowa przyszkolnych sal gimnastycznych
 • budowa lodowiska przy BOSiR w Brzesku
 • budowa skate-parku
 • budowa wieży widokowej na Bocheńcu
 • przywrócenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • wdrożenie systemu oddłużania mieszkań komunalnych
 • dalszy rozwój ośrodka Senior+

 

Sfera infrastrukturalna:

 • uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla budownictwa mieszkaniowego
 • budowa infrastruktury technicznej dla terenów budownictwa mieszkaniowego :
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków Zajazie
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku, Jadownikach, Jasieniu, Okocimiu,
 • budowa kanalizacji w Szczepanowie, Morzyskach i Buczu
 • budowa punktu zlewnego ścieków
 • budowa dróg , chodników i oświetlenia ulicznego
 • budowa nowych parkingów w tym budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku
 • budowa nowego budynku dworca w Sterkowcu wraz z parkingiem
 • przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku
 • przebudowa Placu Żwirki i Wigury w Brzesku

 

Sfera przedsiębiorczości :

 • utworzenie nowych stref aktywności gospodarczej przy zjazdach z autostrady
 • przedłużenie drogi zjazdowej z autostrady do drogi krajowej nr 75 w kierunku Nowego Sacza
 • przedłużenie drogi zjazdowej z autostrady w kierunku północnym – do gruntów komercyjnych gminy
 • budowa drogi do strefy przemysłowej w Brzesku od ul.Solskiego
 • uchwalenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla nowych terenów komercyjnych
 • budowa nowego zjazdu do Browaru

____

Sfinansowano ze środków KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego