Uroczyste otwarcie Zespołu Szkół w Szczurowej – po modernizacji

445 0

Tegoroczne rozpoczęcie nowego roku szkolnego na długo pozostanie w pamięci nie tylko samych uczniów, ale i kadry pedagogicznej oraz rodziców i wszystkich gości, którzy pojawili się 5 września na uroczystym otwarciu  Zespołu Szkół w Szczurowej – po modernizacji. Rozpoczynając uroczystość – tuż przed budynkiem szkoły dyrektor placówki Joanna Ozorka-Krawczyk powitała wszystkich dostojnych gości. Następnie dokonano oficjalnego otwarcia szkoły. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Włodzimierz Bernacki – Senator RP, Józefa Szczurek Żelazko – Poseł na Sejm, Piotr Sak – Poseł na Sejm, Norbert Kaczmarczyk – Poseł na Sejm, Ryszard Pagacz – I Wicewojewoda Małopolski, Wojciech Skruch – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Anna Mikosz – Radna Województwa Małopolskiego, Zbigniew Moskal – Wójt Gminy Szczurowa, Łukasz Kozak- Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa, Joanna Ozorka-Krawczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Szczurowej, Małgorzata Rosa –

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Milenka Pawlik – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Aktu pobłogosławienia i poświęcenia wyremontowanej szkoły dokonał ks. proboszcz Wiesław Majka. Następnie udano się do wnętrza pięknego budynku, gdzie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości i część artystyczna przygotowana przez uczniów. Po części oficjalnej odbyła się prezentacja placówki, podczas której wszyscy obecni podkreślali jak wielkie wrażenie robi efekt końcowy prac.

Kompleksowy remont Zespołu Szkół w Szczurowej objął remont: korytarzy, szatni, klatek schodowych (w tym wymianę balustrad), świetlicy, stołówki, sanitariatów, biblioteki oraz sali rewalidacyjnej. Wymieniono drzwi wewnętrzne, oraz wykonano instalację klimatyzacji w sali gimnastycznej. Oprócz tego wykonano także szereg działań mających na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. poręcze na ciągach komunikacyjnych, balustrady zewnętrzne, oznaczenie wejścia do obiektu za pomocą totemów informacyjnych, dostosowanie toalet, malowania kontrastowe, wykonanie oznaczeń stopni schodów, montaż rolet, wykonanie oznakowania pomieszczeń. Ponadto dokonano także zakupu wyposażenia meblowego i pomocy dydaktycznych sal lekcyjnych oraz gabinetów specjalistycznych. Pozyskano też wsparcie finansowe pozwalające na modyfikację procedur i wsparcie realizacji zajęć edukacyjnych oraz działalność lidera dostępności.

Koszt realizacji zadania wyniósł 4 060 604,18 zł,  z czego 1 500 000,00 złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1 133 594,59 zł z grantu Dostępna Szkoła, 766 539,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 660 470,59 zł ze środków własnych Gminy Szczurowa.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *