Reklama

Wiemy, kto zorganizuje Bocheńską Scenę Letnią 2016

W Biuletynie Informacji Publicznej podano wyniki konkursu ofert na organizację tegorocznego cyklu koncertów w ramach Bocheńskiej Sceny Letniej. 25 tys. zł przyznano stowarzyszeniu z Gnojnika.

O organizację tegorocznego cyklu Bocheńska Scena Letnia ubiegały się dwa podmioty:

– Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „VESNA” z Gnojnika
– Stowarzyszenie Otwarta Kultura z Tarnowa.

Po analizie zgłoszeń, realizację cyklu koncertów powierzono Stowarzyszeniu Regiony Nowych Szans „VESNA” z Gnojnika. Organizacja dostanie na ten cel 25 tys. zł z miejskiej kasy.

Drugie ze stowarzyszeń, uzyskało 23 punkty i nie przekroczyło wymaganego regulaminem minimum.

Bocheńska Scena Letnia 2016 obejmuje cykl co najmniej 5 nie krótszych niż 1,5-godzinnych koncertów w okresie od lipca do sierpnia na bocheńskim Rynku (będących samodzielnymi wydarzeniami) oraz wydarzeń towarzyszących (koncerty, prelekcje, warsztaty, inne wydarzenia kulturalne) realizowanych w przestrzeni publicznej miasta.