Gnojnik planuje zaciągnąć, ale i też spłacić kredyt

Gmina Gnojnik jest “bohaterką” kolejnego artykułu informacyjnego na temat zadłużenia poszczególnych gmin powiatu brzeskiego. Przypomnijmy, że jako pierwszą sprawdziliśmy Gminę Brzesko.

W projekcie budżetu tejże gminy na rok 2017 możemy znaleźć informacje, że zadłużenie gminy na dzień 15 listopada 2016 roku wynosi łącznie  9,029,404,00 zł.  Na tę kwotę składają się pożyczki i kredyty zaciągane od 2010 roku i sukcesywnie rokrocznie spłacane.  Gminie Gnojnik udało się już spłacić kilka zobowiązań. Cele zaciągania przez gminę kredytów i pożyczek były różne – głównie potrzebowano pieniędzy na pokrycie deficytów budżetowych, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wkład własny w inwestycjach dotowanych przez m. in. Unię Europejską. Warto tu zaznaczyć, że Gmina Gnojnik w ostatnich latach dokonała wiele inwestycji – kilometry nowych dróg i chodników, budowa sieci kanalizacyjnej rozbudowa infrastruktury sportowej ( m. in sala gimnastyczna w Lewniowej) czy budowa przedszkola.

Gmina Gnojnik planuje w przyszłym roku zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe na kwotę 707,760 zł jednak równocześnie chce spłacić 1 280 000 zł długu.  Wszystko to można przeczytać w projekcie budżetu tejże gminy na rok 2017.  Teoretycznie więc zadłużenie Gminy Gnojnik na koniec przyszłego roku powinno wynosić 7 749 404 zł co stanowi niecałe 27 procent planowanych dochodów gminy (29 428 357 zł).

Klasycznie na koniec przedstawiamy wyliczenie kwoty zadłużenia na jednego mieszkańca gminy. Jest to ważne, jeśli chcemy porównywać zadłużenia różnych gmin. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku Gmina Gnojnik  była zamieszkiwana przez 7 898  mieszkańców. Proste obliczenie daje nam wynik: 1143 zł długu na jednego mieszkańca gminy.

Artykuł o zadłużeniu gminy Brzesko tutaj.