Reklama

Powiat: 436 maturzystów przystąpiło do egzaminu

W czwartek, 4 maja, w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Na początek zdawano język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym, dzisiaj matematykę, a w poniedziałek język obcy nowożytni. W szkołach średnich, które prowadzi powiat brzeski do matury przystąpiło 436 uczniów. 

Przypomnijmy, że matura to egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Na terenie ziemi brzeskiej, ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat brzeski, do matury przystąpiło 436 abiturientów.

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku:
– Liceum Ogólnokształcące – 142
– Technikum – 92
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku:
– Technikum – 151
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie:
– Technikum – 35
– Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych – 1
  • Zespół Szkół w Szczurowej:
– Technikum – 14
– Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych – 1