„Powiat nie oszczędza na edukacji i lecznictwie” – Rozmawiamy ze starostą brzeskim o szkołach, szpitalu, hospicjum i ŚDS

 

 

Nasza redakcja przeprowadziła ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą szeroki wywiad w którym nie zabrakło tematów, które szczególnie interesują mieszkańców czyli drogi i szpital. O sukcesach szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego, milionach złotych dotacji na Centrum Kompetencji  Zawodowych i Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych oraz o otwarciu hospicjum domowego i ŚDSu przeczytają Państwo poniżej. Druga część rozmowy już niebawem!

 

Mateusz Franczyk: 10 czerwca Powiat podpisał umowę z Województwem Małopolskim na dofinansowanie termomodernizacji obiektów pożytku publicznego. Powiat uzyskał 3,2 miliona zł dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                           Starostwa brzeski Andrzej Potępa: Jesteśmy teraz w momencie, kiedy nasze długie przygotowania – staranne kompletowanie wniosków, decyzji, pozwoleń na budowę i innych dokumentów – trwające dwa lata, są finalizowane. Muszę z satysfakcją stwierdzić, że dotychczas wszystkie nasze projekty były na tyle dobrze przygotowane, że uzyskały bardzo dobrą ocenę i pozytywną decyzję o dofinansowaniu. Wspomniana umowa to jeden z ważniejszych projektów, o który zabiegaliśmy. Zajął on drugie miejsce na kilkadziesiąt projektów starających się o dofinansowanie. Złożyliśmy wnioski o głęboką termomodernizację trzech budynków należących do powiatu – budynku tzw. starego szpitala, w którym mieści się hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, siedziby Powiatowego Centrum Edukacji przy ulicy Piastowskiej oraz budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. W ramach tego projektu nie tylko zostaną ocieplone ściany oraz wymienione okna, ale również zostanie zmodernizowane ogrzewanie, a oświetlenie zostanie wymienione na ledowe – zdecydowanie mniej energochłonne. Ponadto zainstalowane zostaną odnawialne źródła energii. Dzięki tym wszystkim modernizacjom budynki będą znacznie tańsze w utrzymaniu. Koszt inwestycji to prawie 6 milionów zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Użytkownicy budynków nie muszą się niczym martwić, ponieważ inwestycje będą tak prowadzone, aby nie utrudniały funkcjonowania placówek.

 

 

 

MF: Powiat zyskał również dotację na utworzenie w Brzesku Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych. Co zakłada ten projekt, po co właściwie będzie takie centrum?

AP: To instytucja, której zadaniem będzie wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów, zapewnienie wsparcia dla tych, którzy rokują najlepiej. W Centrum prowadzone będą kursy języków obcych, ale także odbywać się będzie kształcenie z zakresu przedmiotów matematyczno-technicznych, informatycznych i ścisłych. Przede wszystkim chodzi o to, aby wspierać uczniów zdolnych, rozwijać ich zainteresowania i wzmacniać aktywność edukacyjną. Centrum rozpocznie swoją działalność jeszcze w tym roku w ZSP nr 1 w Brzesku i będzie funkcjonować aż do czerwca 2019 roku.

 

 

MF: Ponad cztery miliony dotacji na rozwój kształcenia zawodowego w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych – dużo czy mało?                                                        

APPrawie cztery i pół miliona złotych łącznie z wkładem własnym przeznaczymy na Centrum Kompetencji Zawodowych. Centrum ma być wysoko wyspecjalizowaną instytucją, w której młodzież uczy się zawodu na bardzo nowoczesnych urządzeniach tak, aby trafiając do zakładu pracy, nie było rozdźwięku między tym, co uczeń poznał w trakcie nauki, a tym, co spotka w potencjalnym miejscu zatrudnienia. W ramach tego przedsięwzięcia będą przede wszystkim doposażone pracownie związane z naszymi kluczowymi kierunkami, tymi, które są najbardziej oblegane i gwarantują w przyszłości dobrą pracę, czyli: mechatronika, elektronika, informatyka oraz gastronomia i geodezja. Urządzenia i materiały do nauki tych zawodów są bardzo drogie, zwłaszcza w przypadku kierunku mechatronicznego, ale te cztery i pół miliona złotych pozwolą nam na to, żeby wyposażyć pracownie w najnowocześniejszy sprzęt.

 

 

 

 

MF: Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Brzeski stoją na wysokim poziomie, szczególnie brzeska Zielonka i oferowane przez nią kierunki techniczne…

AP: Bardzo mnie to cieszy, że udało się przełamać pewną tendencję, ponieważ jeszcze kilka lat temu większość gimnazjalistów wybierała liceum, a na rynku pracy brakowało fachowców oraz ludzi z wykształceniem technicznym. Cieszę się, że coraz więcej osób wybiera kierunki techniczne i zawodowe – to duży sukces. Młodzi ludzie zauważyli, że te kierunki dają szansę na dobrą pracę. Przykładowo z roku na rok ZSP nr 2 w Brzesku ma coraz lepszy nabór mimo istniejącego niżu demograficznego. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny nabór również będzie bardzo dobry. Kształcenie w naszych szkołach jest na znakomitym poziomie, o czym świadczą różne rankingi, w których nasze placówki zajmują naprawdę wysokie lokaty – Zielonka to jedna z wyróżniających się szkół technicznych w Małopolsce. Szkoła ta otrzymała „brązową tarcze” w rankingu najlepszych szkół zawodowych w Polsce. Z kolei logistycy z ZSP nr 1 w Brzesku otrzymali „srebrną tarczę”. Wyróżnienia te świadczą o uczniach, nauczycielach i poziomie kształcenia, znacznie podnoszą rangę i stawiają nasze placówki edukacyjne w doskonałym świetle na tle innych tego typu szkół w Polsce. Naprawdę jest się czym pochwalić. Dodatkowo o wysokim poziomie tych szkół świadczy bardzo dobra zdawalność matur i egzaminów zawodowych.

Śledzimy losy naszych absolwentów – w zasadzie wszyscy po kierunkach technicznych otrzymują propozycje pracy. Ostatnio znana firma Wawel pozyskała z naszej szkoły siedmiu absolwentów mechatroniki i są z nich wyjątkowo zadowoleni. To tylko jeden z wielu przykładów. Takie efekty idealnie pokazują, że warto wybierać kierunki techniczne w naszych szkołach.

 

 

 

MF: Niebawem w Brzesku ruszy hospicjum domowe.                                                                                                                                                                                                                                   AP: O hospicjum staraliśmy się od dłuższego czasu. Niektóre osoby starsze i chore, wymagające profesjonalnej opieki lekarza czy pielęgniarki, przebywa w domach. W ramach tego kontraktu będziemy mieli fundusze, aby specjaliści – lekarze czy pielęgniarki – systematycznie odwiedzali takich pacjentów w domach i prowadzili niezbędne zabiegi. Jest to bardzo oczekiwana i potrzebna forma, ponieważ niewiele osób potrafi profesjonalnie opiekować się ciężko chorą osobą tak, jak to robią specjaliści. Będziemy się starać, aby ten kontrakt objął jak największą liczbę osób z naszego powiatu. Dodatkowo, po zakończeniu remontu w budynku starego szpitala, w drugiej połowie tego roku chcemy rozszerzyć ilość miejsc w ZOLu o kolejne 26 łóżek. To naprawdę konieczne z uwagi na długą kolejkę oczekujących. Mamy nadzieję, że zwiększenie ilości miejsc będzie zabezpieczać potrzeby, które obserwujemy. ZOL otrzymał nowoczesne łóżka, m. in. dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc po pracach modernizacyjnych szybko urządzimy nowe miejsca.

 

 

MF: Już za kilka dni zakończy się remont budynku po byłej szkole w Łysej Górze. Swoją nową siedzibę będzie miał tam Środowiskowy Dom Samopomocy Jakie są szczegóły tego przedsięwzięcia?

AP: Jeszcze w tym miesiącu zostaną zakończone prace remontowe, potem nastąpią wszelkie odbiory itp., więc do końca tego miesiąca budynek będzie oddany do użytku. Została tam m. in. wybudowana winda, zlikwidowano bariery architektoniczne; przygotowano pracownie, kuchnię, jadalnię, świetlicę i to wszystko, czego potrzebują uczestnicy i pracownicy ŚDS. Ważne jest to, że zmienia się nie tylko lokalizacja ŚDSu, ale również liczba miejsc dla niepełnosprawnych. Mamy już decyzję o poszerzeniu działalności o piętnastu nowych podopiecznych. Sądzę, że ŚDS w Łysej Górze będzie funkcjonować już od lipca. Warto wspomnieć, że warunki są tam zdecydowanie lepsze niż w dotychczasowej siedzibie, ponieważ nie tylko pozwalają na przyjęcie 15 nowych niepełnosprawnych, ale również gwarantują dwukrotnie większą przestrzeń, lepsze wyposażenie, własny ogród czy salę sportową z siłownią. Chcemy również, aby zafunkcjonował tam dom pobytu dla osób starszych. Za tę formę pomocy odpowiada Gmina, ale Powiat zdecydował zagwarantować komfortowe miejsce. Teraz tylko czekamy na inicjatywę Gminy i złożenie wniosku. My natomiast złożyliśmy wniosek do Marszałka o utworzenie pierwszego w Powiecie Brzeskim zakładu aktywności zawodowej, czyli zakładu pracy dla niepełnosprawnych. Tego właśnie brakuje najbardziej osobom niepełnosprawnym. Perspektywa zatrudnienia dla tych osób jest naprawdę nikła, więc mamy nadzieję, że pierwsza taka placówka, która powstanie pod koniec roku w Łysej Górze będzie dla nich szansą na aktywne zawodowe życie.

 

 

Druga część rozmowy już niebawem na naszym portalu www.mojebrzesko.pl. Będzie o dziurach w drogach, budowie nowych komend Policji i Straży czy przyszłości powiatu.