Reklama

Powiat pozyskał duże środki na inwestycje w Porębie Spytkowskiej

Przede wszystkim udział funduszy zewnętrznych. Tak można opisać inwestycje Starostwa Powiatowego w Brzesku. Kilka dni temu sołtys Poręby Spytkowskiej Adrian Zaleśny podzielił się z mieszkańcami świetną informacją – powiat brzeski otrzymał dotację na kompleksowy remont ulicy Granicznej w Porębie. Uściślając, powiat wyremontuje drogę powiatową Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieszkowice, w miejscowości Uszew (Gmina Gnojnik) i Poręba Spytkowska (Gmina Brzesko). Dofinansowanie zewnętrzne to 1,8 mln złotych.

 

Nasz wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości 58.8 procenta czyli na kwotę 1.764.298.06 zł. Zgodnie z wnioskiem złożonym w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim to zadanie przewidziane jest do realizacji w 2018 r. – mówi naszej redakcji starosta brzeski Andrzej Potępa.  Szacunkowy koszt zadania to trzy miliony złotych. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem jezdni na odc. 3,1 km, budowę chodnika na dł. 2,15 km, budowę przepustów pod koroną drogi, uformowanie poboczy z kruszywa, pogłębienie rowów oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery stalowe , oznakowanie pionowe i poziome).

 

 

Bardzo się cieszę, że dzięki solidnej pracy Powiatu brzeskiego droga powiatowa 1444K Uszew – Nieznanowice doczeka się gruntownego remontu. Z mojej strony należą się niskie ukłony dla Pana Starosty Andrzeja Potępy bo duża część tej drogi – ponad 3 km przebiega przez Porębę Spytkowską –  mówi w rozmowie z redakcją portalu mojebrzesko.pl Adrian Zaleśny, sołtys Poręby.  Mieszkańców szczególnie cieszy fakt wybudowania przy tej drodze chodnika, który na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych. Porębianie czynią starania o wykonanie oświetlenia tej ulicy – jednak ta inwestycja należeć będzie do zadań gminy Brzesko.