Reklama

Nowe mosty w Tworkowej i Jurkowie

Dwa nowe mosty w miejscowościach: Tworkowa na rzece Tymówka i Jurków na potoku Zelina, w ciągu drogi krajowej nr 75, pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem zastąpiły dotychczasowe przeprawy, które są były w złym stanie technicznym. Odbył się ostateczny odbiór wszystkich wykonanych prac.

Zakres prac w Tworkowej obejmował:
– budowę objazdu tymczasowego wraz z mostem tymczasowym,
– rozbiórkę istniejącego mostu,
– budowę nowego obiektu mostowego,
– rozbudowę drogi krajowej DK75 na odcinku o długości ok. 210 m: przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych, montaż barier drogowych, odtworzenie elementów organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę rowów odwadniających,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
– wykonanie umocnienia koryta rzeki,
– odtworzenie zieleni poprzez obsianie trawą i nasadzenie drzew.

Zakres prac w Jurkowie obejmował:
– budowę objazdu tymczasowego wraz z mostem tymczasowym,
– rozbiórkę istniejącego mostu,
– budowę nowego obiektu mostowego
– rozbudowę drogi krajowej nr 75 na odcinku o długości ok. 200 m: przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, przebudowę skrzyżowania z droga gminną, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
– przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przejściem kabla pod projektowaną drogą,
– przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z budową elementów oświetlenia drogi,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
– wykonanie umocnienia koryta rzeki,
– odtworzenie zieleni poprzez obsianie trawą i nasadzenie drzew.

Koszt robót wyniósł prawie 5 mln 798 tys. zł. Wykonawcą była Skanska S.A.