Reklama

Nowe otwarcie funduszy pożyczkowych MARR S.A. Pożyczki na efektywność energetyczną i rewitalizację.

Zarząd MARR S.A wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym  podjął działania zmierzające do rozszerzenia portfolio działalności o dwie nowe pożyczki: pożyczkę na efektywność energetyczną i pożyczkę na rewitalizację dedykowane podmiotom działającym na terenie Małopolski. Są to nowatorskie w skali kraju produkty.

W ramach prowadzonych postępowań w trybie zamówień publicznych i negocjacji MARR dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków realizacyjnych dla ostatecznych odbiorców pożyczek. Działania te wpisują się w założenia operacyjne opracowywanej Strategii Rozwoju MARR S.A. Oparte są na zdiagnozowanych potrzebach w tym zakresie.

Pierwsza pożyczka obejmuje zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Zasadniczym celem jest obniżenie strat energii i uzyskanie w ten sposób oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Rewitalizacja obejmuje proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie Województwa Małopolskiego. W jej zakres wchodzą kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnej skoncentrowane na obszarach wymagających odpowiedniego wsparcia.

Z uwagi na szeroki zakres planowanych pożyczek, ich bardzo preferencyjne warunki warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udzielania.

 

 

STAŁA OFERTA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MARR S.A.

Oprócz wymienionych dwóch nowych produktów MARR S.A. realizuje usługi finansowe w zakresie działalności pożyczkowej poprzez wykorzystanie utworzonych w tym celu  stałych funduszy pożyczkowych:

 

 

Wyspecjalizowany zespół doradców MARR S.A.

MARR S.A. jest obecny na rynku usług finansowych od 2001 r., dlatego jest też instytucją dobrze rozpoznawalną, dysponującą doświadczoną kadrą i dużym potencjałem wiedzy z tego zakresu.

Usługi pożyczkowe są świadczone przez pracowników Departamentu Instrumentów Finansowych, wyspecjalizowanej komórki w strukturze organizacyjnej Spółki. Zespół zaangażowany w udzielanie pożyczek posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletni staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą finansową.