Reklama

Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych 

Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych  – przeznaczenie pożyczki:

  • pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów europejskich;
  • finansowanie działalności statutowej.

Warunki:

beneficjenci (mający siedzibę i działający na terenie Województwa Małopolskiego  – m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, organizacje rolnicze, cechy rzemieślnicze, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, związki sportowe)

  • maksymalna wysokość pożyczki – 100 000 zł
  • maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy
  • preferencyjne stałe oprocentowanie  – 2,83 %
  • jednorazowa prowizja – 1%, możliwa do sfinansowania z pożyczki

Dla pożyczek do wysokości 50 000 zł stosowane są zminimalizowane wymogi dotyczące zabezpieczenia:

  • weksel in blanco z deklaracją,
  • pełnomocnictwo do rachunku bankowego.